Detail projektu

Online dispute resolution (ODR) - konceptuální analýza proveditelnosti záměru vybudování online soudu/ online soudnictví

Období řešení: 01.07.2020 — 30.06.2023

O projektu

Onlinové techniky mají své místo ve světě řešení sporů již řadu let, ale dosud byly využívány zejména jako alternativa k rozhodování státních soudů, tedy jako soukromé platformy, zejména v oblasti e-commerce. Jejich podstatou jsou procesy odehrávající se plně nebo převážně onlinově a zahrnují jak konsensuální techniky (mediace, vyjednávání, facilitace), tak i sporné (litigace či arbitráž). Návrh a programová implementace promo portálu a jeho provoz bude náplní pracoviště ÚAI.

Klíčová slova
soudnictví, online

Označení

TL03000403

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav automatizace a informatiky
- příjemce (24.10.2019 - nezadáno)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - 3. veřejná soutěž Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

- plně financující (2020-05-25 - 2023-06-30)