Detail projektu

Detekce, identifikace a sledování objektů z UAV pomocí strojového vidění

Období řešení: 01.04.2020 — 31.12.2022

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND

- plně financující (2020-03-24 - 2022-12-31)

Označení

FW01010548

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (26.06.2019 - nezadáno)

Výsledky

KIAC, M.; ŘÍHA, K.; PŘINOSIL, J.; MRNUŠTÍK, J. Object Detection in Unmanned Aerial Vehicle Camera Stream Using Deep Neural Network. In Proceedings of the 2021 13th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops. Valencia, Spain: IEEE, 2022. p. 80-84. ISBN: 979-8-3503-9866-3. ISSN: 2157-023X.
Detail

KIAC, M.; ŘÍHA, K.; PŘINOSIL, J.; MLÝNEK, P.; KŘÍŽ, P.; MRNUŠTÍK, J. Aplikace modelu neuronové sítě YOLO pro detekci a sledování objektů z perspektivy UAV. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2022, vol. 24, no. 3, p. 94-101. ISSN: 1213-1539.
Detail

MLÝNEK, P.; KŘÍŽ, P.; ŘÍHA, K.; PŘINOSIL, J.; MRNUŠTÍK, J.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří, CZ Free Horizons s.r.o., Praha 1, Staré Město, CZ: Systém pro mapování prostoru. 36280, užitný vzor. (2022)
Detail

MLÝNEK, P.; KIAC, M.; KŘÍŽ, P.; MRNUŠTÍK, J.; ŘÍHA, K.; PŘINOSIL, J.; MRNUŠTÍK, P.: uav; Řídící software UAV pro řízený a autonomní provoz. Free Horizons, Ondrova 13/21, 63500 Brno.. URL: https://www.utko.fekt.vut.cz/vysledky-vav. (software)
Detail

ŘÍHA, K.; KIAC, M.; MLÝNEK, P.; MRNUŠTÍK, J.: Detekce, identifikace a sledování objektů z UAV pomocí strojového vidění; Software pro analýzu obrazu z video streamu UAV a detekci objektů v daném perimetru. Ústav telekomunikací FEKT, Vysoké učení technické v Brně, Technická 12, 616 00 Brno, místnost SD5.66. URL: https://www.utko.fekt.vut.cz/vysledky-vav. (software)
Detail