Detail projektu

Konference doktorského studia 2019

Období řešení: 01.06.2019 — 31.12.2019

O projektu

Konference bude setkáním studentů doktorandského studia na FA VUT v Brně každoročně pořádaným za účelem vzájemné výměny zkušeností a poznatků mezi výzkumnými pracovišti a mladými výzkumníky. Rovněž letošní ročník bude navazovat na celorepublikovou akci Týden vědy a techniky 2019 (pořádanou podle předpokladu 4.–10. 11. 2019). Konferenci bude doprovázet výstava konferenčních posterů. Doktorandi mají možnost ve dvou okruzích architektura a urbanismus prezentovat dosavadní výsledky svého výzkumu v některé z oblastí tematického rozsahu konference. Letošní 8. ročník konference naváže na předchozí ročníky pořádané v letech 2011, 2014 a 2017 na FA ČVUT v Praze, v letech 2012 a 2015 na FA STU v Bratislavě a v letech 2013 a 2016 na FA VUT v Brně. Porota složená z interních i externích odborníků poskytne v režimu peer-review studentům okamžitou zpětnou vazbu a případně navrhne další směřování výzkumu. Zájem pořadatelů je také získat a zařadit do konference několik příspěvků zahraničních doktorandů.

Popis anglicky
The conference will be an annually organized meeting of PhD students at FA BUT for the purpose of mutual exchange of experience and knowledge between research institutes and young researchers. This year's event will also be a follow-up to the nationwide Week of Science and Technology 2019 (held on 4 - 10 November 2019). The conference will be accompanied by an exhibition of conference posters. PhD students have the opportunity to present their research results in some of the thematic areas of the conference architecture and urbanism. This year's 8th conference will build on previous years organized in 2011, 2014 and 2017 at FA CTU in Prague, in 2012 and 2015 at FA STU in Bratislava and in 2013 and 2016 at FA BUT. The jury of internal and external experts will provide students with immediate feedback in peer-review mode and, if appropriate, propose further research direction. The organizers' interest is also to gain and include several contributions from foreign doctoral students.

Klíčová slova
konference; doktorské studium; architekura; urbanismus

Klíčová slova anglicky
conference; PhD study; architecture; urbanism

Označení

RP_VS/2019/6

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav prostorové tvorby
- příjemce (01.06.2019 - 31.12.2019)
Ústav urbanismu
- spolupříjemce (01.06.2019 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT

- plně financující (2019-06-01 - 2019-12-31)

Výsledky

OBRŠÁL, N. Možnosti technologie blockchain v územním plánování. In 8th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. s. 6-10. ISBN: 978-80-214-5802-4.
Detail

NEUMAYEROVÁ, E. Soudobé technologie hliněných konstrukcí: Limity a perspektivy v Česku. In 8th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. s. 128-134. ISBN: 978-80-214-5802-4.
Detail

JENČKOVÁ, B. Formování nových struktur v suburbánním prostředí. In 8th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2019. Brno: vysoké učení technické v Brně, 2019. s. 20-27. ISBN: 978-80-214-5802-4.
Detail

PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K. 8th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2019. 8th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2019. Brno, Czech Republic: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2019. ISBN: 978-80-214-5802-4.
Detail

BOUŠKOVÁ, L. Legislativa a veřejné prostranství. In 8th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. s. 63-68. ISBN: 978-80-214-5802-4.
Detail

MUSÁLEK, F. Dopady kolektivizace na obce v podhůří Beskyd. In 8th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. s. 86-95. ISBN: 978-80-214-5802-4.
Detail

BAŽÍK, L. Jazyk lidové hliněné architektury. In 8. Mezinárodní konference oboru architektura a urbanismus 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. s. 135-143. ISBN: 978-80-214-5802-4.
Detail

STRUHAŘÍK, D. The adaptation of industrial heritage in the context of existing urban structures. In 8th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. p. 38-53. ISBN: 978-80-214-5802-4.
Detail

PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.: 8th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2019. Brno, Czech Republic (13.11.2019)
Detail

PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; OBRŠÁL, N.; VAŠUT, R.; ŠIMARA, E.; KILNAROVÁ, P.; JENČKOVÁ, B.; STRUHAŘÍK, D.; BOUŠKOVÁ, L.; MUSÁLEK, F.; ŠTĚPÁNKOVÁ, L.; NEUMAYEROVÁ, E.; BAŽÍK, L.: Exhibition of Conference posters of the 8th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2019. Brno, Czech Republic (04.11.2019)
Detail

Odkaz