Detail projektu

Agrolesnické systémy pro ochranu a obnovu funkcí krajiny ohrožované dopady klimatických změn a lidskou činností

Období řešení: 01.01.2019 — 31.12.2022

Označení

TH04030409

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav vodního hospodářství krajiny
- příjemce (05.04.2018 - nezadáno)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)

- plně financující (2019-01-16 - nezadáno)

Výsledky

HORÁKOVÁ, V. Vliv pěstované plodiny na vlastnosti půdy. In Zborník súťažných prác mladých odborníkov. Bratislava: Slovenský hydrometeorologický ústav, 2020. s. 1-11. ISBN: 978-80-99929-11-2.
Detail