Project detail

Stanovení vstupních parametrů materiálových modelů pro potřeby podzemního stavitelství s možností využití optimalizačních metod

Duration: 01.03.2018 — 28.02.2019

On the project

Navrhování podzemních staveb je náročné zejména proto, že zde dochází k interakci vyztužení výrubu a okolního horninového masivu. Masiv jednak vytváří zatížení, ale zároveň se i podílí na přenosu sil v okolí výrubu. Aby bylo možné analyzovat tento komplexní systém, je vhodné použít techniky matematického modelování, které popisují jednotlivé materiály tzv. materiálovými modely. Pro výstižnou charakteristiku skutečného chování masivu, či prvků zajištění, je nutné získat adekvátní hodnoty vstupních parametrů materiálových modelů.

Mark

FAST-S-18-5356

Default language

Czech

People responsible

Havlíčková Dagmar, Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Horák Vladislav, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Koudela Pavel, Ing. - fellow researcher
Miča Lumír, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Závacký Martin, Ing. - fellow researcher
Krmíček Lukáš, doc. RNDr. Mgr., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Geotechnics
- (2018-01-01 - 2018-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2018-01-01 - 2018-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2018-01-01 - 2019-12-31)

Results

KOUDELA, P.; CHALMOVSKÝ, J. AUTOMATED DETERMINATION OF CONSTITUTIVE PARAMETERS USING A METAHEURISTIC OPTIMIZATION METHOD IN SYNTHETIC EXPERIMENT. In 18th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2018 - Conference proceedings VOLUME 18 - Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining Issue: 1.2 - HYDROGEOLOGY, ENGINEERING GEOLOGY AND GEOTECHNICS. International multidisciplinary geoconference SGEM. Albena, Bulgaria: 2018. p. 121-128. ISBN: 978-619-7408-36-2. ISSN: 1314-2704.
Detail

HAVLÍČKOVÁ, D.; ZÁVACKÝ, M. Vliv vody na pevnost skalních hornin. In Zakládání staveb Brno 2018 - Sborník příspěvků. Brno: Česká geotechnická společnost ČSSI, 2018. s. 7-12. ISBN: 978-80-87920-06-0.
Detail

ŠUJANSKÁ, D.; ZÁVACKÝ, M.; KRMÍČEK, L. Behaviour of syenite under triaxial load conditions. In 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018. International multidisciplinary geoconference SGEM. 18. Sofie, Bulharsko: STEF92 Technology, 2018. p. 137-144. ISBN: 978-619-7408-36-2. ISSN: 1314-2704.
Detail

KOUDELA, P.; CHALMOVSKÝ, J. Automatizace procesu stanovení vstupů pro pokročilý materiálový model. In Zakládání staveb Brno 2018 - Sborník příspěvků. Brno: 2018. s. 13-20. ISBN: 978-80-87920-06-0.
Detail

KOUDELA, P.; CHALMOVSKÝ, J. Automation of calibration process adopting metaheuristic optimization method. In MODERN BUILDING MATERIALS, STRUCTURES AND TECHNIQUES MBMST 2019. Modern Building Materials, Structures and Techniques. Vilnius: VGTU Press, 2019. p. 379-386. ISBN: 978-609-476-197-3. ISSN: 2029-9915.
Detail

HAVLÍČKOVÁ, D.; ZÁVACKÝ, M.; KRMÍČEK, L. Anisotropy of mechanical properties of greywacke. Geoscience Engineering, 2019, vol. 65, no. 1, p. 46-52. ISSN: 1802-5420.
Detail

ZÁVACKÝ, M. A comparison of testing methods for determination of sprayed concrete tensile strength. Acta Polytechnica CTU Proceedings, 2019, vol. 23, no. 2019, p. 54-57. ISSN: 2336-5382.
Detail

KOUDELA, P.; CHALMOVSKÝ, J. STANOVENÍ VSTUPNÍCH PARAMETRŮ MATERIÁLOVÝCH MODELŮ S VYUŽITÍM OPTIMALIZAČNÍCH METOD. In Juniorstav 2019 - Sborník příspěvků. Brno: 2019. s. 161-166. ISBN: 978-80-86433-71-4.
Detail

ZÁVACKÝ, M.; ŠTEFAŇÁK, J. Geotechnická laboratoř ve výzkumném centru AdMaS. Tunel, 2018, roč. 27, č. 4, s. 23-29. ISSN: 1211-0728.
Detail