Detail projektu

Vývoj nových typů výměníků pro systémy TZB s využitím 3D tisku

Období řešení: 01.03.2018 — 28.02.2019

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2018-01-01 - 2019-12-31)

O projektu

Podstatou projektu specifického výzkumu je ověření využitelnosti technologie 3D tisku pro vývoj nových typů výměníků tepla pro systémy TZB. Současná konvenční technologie výroby výměníků tepla má své technické hranice na straně kontrukce a účinnosti výměníků. S rozvojem technologie 3D tisku se ukazují nové konstrukční možnosti výměníků tepla. Ústav TZB vlastní 3D tiskárnu, kterou je možné za předpokladu menšího upgrade použít pro tisk nového typu výměníku tepla, který bude takto v rámci projektu navrhnout, zkoumat a testovat.

Označení

FAST-S-18-5217

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Uher Pavel, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Běťák Karel, Ing. - spoluřešitel
Formánek Marian, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Horák Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Horká Lucie, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Jurča Jaromír, Ing. - spoluřešitel
Kuráňová Helena, Ing. - spoluřešitel
Malovaný Ondřej, Ing. - spoluřešitel
Stojanová Barbora, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav technických zařízení budov
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2018)

Výsledky

HORÁK, P. Výstavba a energetické hodnocení budov s téměř nulovou spotřebou energie v ČR. In Alternativní zdroje energie 2018. Kroměříž: Společnost pro techniku prostředí, 2018. s. 55-59. ISBN: 978-80-02-02805-5.
Detail

RUSINOVÁ, M.; FORMÁNEK, M. Požární bezpečnost staveb a využití hořlavých chladiv v budovách. Praha, Česká republika: Společnost pro techniku prostředí, 2019. s. 105-110.
Detail

HORÁK, P. Problematika výstavby a energetického hodnocení budov s téměř nulovou spotřebou energie v roce 2020. TZB-info, 2020, roč. 2020, č. 5, s. 1-5. ISSN: 1801-4399.
Detail

HORÁK, P. Hodnocení budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Energie-21, 2018, roč. XI, č. 5, s. 36-37. ISSN: 1803-0394.
Detail

RUBINA, A. Rekuperace, aktuální problémy ve vzduchotechnice. Praha: Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s., 2018. s. 2-23.
Detail

BLASINSKI, P.; RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O. Application of nanofilters for ventilation. In Book of Abstracts of the 13th International enviBUILD 2018, Conference, 27-28 September 2018. Debrecen, Hungary: University of Debrecen, 2018. p. 10-10. ISBN: 978-963-490-026-9.
Detail

HORKÁ, L.; HIRŠ, J. Transient simulation study of floor heating systems. Book of Abstracts of the 13th International enviBUILD 2018. Debrecen, Hungary: University of Debrecen, 2018. p. 17-17. ISBN: 978-963-490-026-9.
Detail

HORKÁ, L.; HIRŠ, J. Transient simulation study of floor heating systems. International Review of Applied Sciences and Engineering, 2018, vol. 9, no. 2, p. 1-8. ISSN: 2063-4269.
Detail

HORÁK, P.; VYHLÍDALOVÁ, K. Vliv tepelné ztráty potrubí na energetickou bilanci solární soustavy. TZB-info, 2018, č. 12, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
Detail

HORÁK, P.; VYHLÍDALOVÁ, K. Určení tepelné ztráty potrubí solární soustavy s využitím modelování v prostředí TRNSYS. In Vnútorná klíma budov 2018. Nový Smokovec: SSTP Bratislava, 2018. s. 117-120. ISBN: 978-80-89878-39-0.
Detail

JURČA, J.; HORÁK, P. Influence of Sustainability on Comprehensive Assessment of Buildings. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2019, vol. 2019, no. 214, p. 1-8. ISSN: 1755-1307.
Detail

HORÁK, P. Lektorský posudek metodické publikace Tepelné ztráty historických budov. Brno: NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV - Metodické centrum moderní architektury v Brně, ISBN 978-80-7480-096-2, 2019. s. 1 (1 s.).
Detail

HORÁK, P.; HORÁK, J. Volba zdroje tepla pro vytápění a přípravu TV s ohledem na energetickou náročnost budov. In Konference Vytápění Třeboň 2019. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2019. s. 84-88. ISBN: 978-80-02-02847-5.
Detail

RUSINOVÁ, M.; FORMÁNEK, M. Použití hořlavých chladiv a požární bezpečnost staveb. In X. sympozium GREEN WAY. 1. Praha: Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, Praha 1, 2019. s. 34-36. ISBN: 978-80-02-02846-8.
Detail

HORÁK, P.; HORÁK, J. Výběr zdroje tepla pro rodinný dům s ohledem na energetickou náročnost a další faktory. TZB-info, 2019, roč. 2019, č. 9, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
Detail

JURČA, J.; HORÁK, P. INFLUENCE OF SUSTAINABLE ASPECTS ON ASSESSMENT OF INTERNAL BUILDING ENVIRONMENT. In INDOOR CLIMATE OF BUILDINGS 2019. Bratislava: SSTP, 2019. p. 109-116. ISBN: 978-80-89878-56-7.
Detail

RUSINOVÁ, M.; FORMÁNEK, M. FLAMMABLE REFRIGERANTS IN BUILDINGS FROM FIRE SAFETY POINT OF VIEW. EnviBUILD 2019 - Book of Abstracts. 1. Bratislava, Slovenská republika: Spektrum STU, 2019. p. 30-30. ISBN: 978-80-227-4959-6.
Detail

HORÁK, P.; UHER, P.; PLÁŠEK, J.; FORMÁNEK, M.; FEČER, T.; Vysoké učení technické v Brně.: Výměník tepla. 32502, užitný vzor. (2019)
Detail

HORÁK, P.; UHER, P.; PLÁŠEK, J.; FORMÁNEK, M.: Výměník tepla; Křížový výměník tepla vzduch-vzduch vyrobený technologií 3D tisku. Ústav TZB. (funkční vzorek)
Detail