Detail publikace

Přechod vodovodu města Vsetín na zásobování pitnou vodou bez použití chemické dezinfekce

RUČKA, J. KORABÍK, M. RAJNOCHOVÁ, M. SUCHÁČEK, T.

Originální název

Přechod vodovodu města Vsetín na zásobování pitnou vodou bez použití chemické dezinfekce

Anglický název

Transition of the water supply system of the Vsetín city to the operation without the use of chemical disinfection

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Příspěvek popisuje přípravné procesy a činnosti, které směřují k postupnému přechodu na zásobování centra města Vsetín pitnou vodou bez použití dezinfekčních činidel na bázi chloru. Přípravná fáze na tento způsob provozování probíhá již rok. Celý proces přechodu proběhne podle předem připraveného schématu a časového harmonogramu. Součástí procesu přechodu je také prvotní posouzení, zda je vodovodní systém pro tento způsob provozování vhodný včetně ověření technického stavu vodárenských objektů. Bude také proveden řízený proplach vodovodní sítě a následný zvýšený monitoring vybraných ukazatelů jakosti vody ve vytipovaných místech.

Anglický abstrakt

The paper describes preparatory processes and activities that lead to a gradual transition to the supply of drinking water to the center of Vsetín without the use of chlorine-based disinfectants. The preparatory phase for this type of operation has been running for a year. The entire migration process will follow a pre-prepared scheme and timetable. The transition process also includes an initial assessment of whether the water supply system is suitable for this type of operation, including the verification of the technical condition of the water supply facilities. There will also be a controlled flushing of the water network and subsequent increased monitoring of selected water quality indicators in selected locations.

Klíčová slova

pitná voda; vodovod; desinfekce vody; chlor; řízený proplach

Klíčová slova v angličtině

drinking water; water-supply system; water desinfection; chlorine; flushing

Autoři

RUČKA, J.; KORABÍK, M.; RAJNOCHOVÁ, M.; SUCHÁČEK, T.

Vydáno

3. 6. 2019

ISSN

1801-4399

Periodikum

TZB-info

Ročník

21

Číslo

23

Stát

Česká republika

Strany od

1

Strany do

2

Strany počet

2

URL

BibTex

@article{BUT159051,
  author="Jan {Ručka} and Michal {Korabík} and Markéta {Rajnochová} and Tomáš {Sucháček}",
  title="Přechod vodovodu města Vsetín na zásobování pitnou vodou bez použití chemické dezinfekce",
  journal="TZB-info",
  year="2019",
  volume="21",
  number="23",
  pages="1--2",
  issn="1801-4399",
  url="https://voda.tzb-info.cz/vlastnosti-a-zdroje-vody/19113-prechod-vodovodu-mesta-vsetin-na-zasobovani-pitnou-vodou-bez-pouziti-chemicke-dezinfekce"
}