Detail publikace

Vliv řízeného proplachu vodovodní sítě na jakost dopravované pitné vody

RAJNOCHOVÁ, M. RUČKA, J. SUCHÁČEK, T. DUFKOVÁ, Z.

Originální název

Vliv řízeného proplachu vodovodní sítě na jakost dopravované pitné vody

Anglický název

Influence of the water distribution network flushing procedure on the drinking water quality

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Příspěvek popisuje průběh a cíle rozsáhlého monitoringu jakosti pitné vody ve veřejném vodovodu města Vsetína, který byl prováděn před, v průběhu a po provedení řízeného proplachu vodovodní sítě v centru města. V rámci monitoringu jakosti vody byly z vodovodní sítě průběžně odebírány vzorky pro mikrobiologický, chemický a hydrobiologický rozbor. Monitoring a řízený proplach byly provedeny v rámci výzkumného projektu TAČR Zéta I. č. TJ01000296 s názvem ,,Řízení jakosti pitné vody ve vodovodních sítích“, který je aktuálně řešen na Ústavu vodního hospodářství obcí Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně, jehož je vodovod města Vsetína případovou studií.

Anglický abstrakt

The paper describes the course and objectives of the extensive monitoring of drinking water quality in the public water supply system of the Vsetín city which was carried out before, during and after the controlled flushing of the water supply network in the city centre. As part of the water quality monitoring, samples for microbiological, chemical and hydrobiological analysis were continuously collected from the water supply network. Monitoring and controlled flushing was performed in the framework of the research project of the Technology Agency of the Czech Republic Zeta I. No. TJ01000296 entitled "Drinking water quality management in water mains", which is currently being solved at the Institute of Water Management of the Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology. The water supply network of the Vsetín city is a case study of the research project.

Klíčová slova

řízený proplach; vodovodní síť; jakost vody; pitná voda; sedimenty; mikrobiologický rozbor

Klíčová slova v angličtině

flushing; water supply network; water quality; drinking water; sediments; microbiological analysis

Autoři

RAJNOCHOVÁ, M.; RUČKA, J.; SUCHÁČEK, T.; DUFKOVÁ, Z.

Vydáno

6. 2. 2019

Nakladatel

Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o.

Místo

Chrudim

ISBN

978-80-88238-12-6

Kniha

Vodárenská biologie 2019

Číslo edice

1.

Strany od

14

Strany do

19

Strany počet

6

BibTex

@inproceedings{BUT155546,
  author="Markéta {Rajnochová} and Jan {Ručka} and Tomáš {Sucháček} and Kristýna {Dufková}",
  title="Vliv řízeného proplachu vodovodní sítě na jakost dopravované pitné vody",
  booktitle="Vodárenská biologie 2019",
  year="2019",
  number="1.",
  pages="14--19",
  publisher="Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o.",
  address="Chrudim",
  isbn="978-80-88238-12-6"
}