Detail publikace

Vliv řízeného proplachu vodovodní sítě na jakost dopravované pitné vody

RAJNOCHOVÁ, M. RUČKA, J. SUCHÁČEK, T. DUFKOVÁ, Z.

Originální název

Vliv řízeného proplachu vodovodní sítě na jakost dopravované pitné vody

Český název

Vliv řízeného proplachu vodovodní sítě na jakost dopravované pitné vody

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek popisuje průběh a cíle rozsáhlého monitoringu jakosti pitné vody ve veřejném vodovodu města Vsetína, který byl prováděn před, v průběhu a po provedení řízeného proplachu vodovodní sítě v centru města. V rámci monitoringu jakosti vody byly z vodovodní sítě průběžně odebírány vzorky pro mikrobiologický, chemický a hydrobiologický rozbor. Monitoring a řízený proplach byly provedeny v rámci výzkumného projektu TAČR Zéta I. č. TJ01000296 s názvem ,,Řízení jakosti pitné vody ve vodovodních sítích“, který je aktuálně řešen na Ústavu vodního hospodářství obcí Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně, jehož je vodovod města Vsetína případovou studií.

Český abstrakt

Příspěvek popisuje průběh a cíle rozsáhlého monitoringu jakosti pitné vody ve veřejném vodovodu města Vsetína, který byl prováděn před, v průběhu a po provedení řízeného proplachu vodovodní sítě v centru města. V rámci monitoringu jakosti vody byly z vodovodní sítě průběžně odebírány vzorky pro mikrobiologický, chemický a hydrobiologický rozbor. Monitoring a řízený proplach byly provedeny v rámci výzkumného projektu TAČR Zéta I. č. TJ01000296 s názvem ,,Řízení jakosti pitné vody ve vodovodních sítích“, který je aktuálně řešen na Ústavu vodního hospodářství obcí Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně, jehož je vodovod města Vsetína případovou studií.

Klíčová slova

řízený proplach; vodovodní síť; jakost vody; pitná voda; sedimenty; mikrobiologický rozbor

Vydáno

06.02.2019

Nakladatel

Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o.

Místo

Chrudim

ISBN

978-80-88238-12-6

Kniha

Vodárenská biologie 2019

Číslo vydání

1.

Strany od

14

Strany do

19

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT155546,
 author="Markéta {Rajnochová} and Jan {Ručka} and Tomáš {Sucháček} and Kristýna {Dufková}",
 title="Vliv řízeného proplachu vodovodní sítě na jakost dopravované pitné vody",
 annote="Příspěvek popisuje průběh a cíle rozsáhlého monitoringu jakosti pitné vody ve veřejném vodovodu města Vsetína, který byl prováděn před, v průběhu a po provedení řízeného proplachu vodovodní sítě v centru města. V rámci monitoringu jakosti vody byly z vodovodní sítě průběžně odebírány vzorky pro mikrobiologický, chemický a hydrobiologický rozbor. Monitoring a řízený proplach byly provedeny v rámci výzkumného projektu TAČR Zéta I. č. TJ01000296 s názvem ,,Řízení jakosti pitné vody ve vodovodních sítích“, který je aktuálně řešen na Ústavu vodního hospodářství obcí Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně, jehož je vodovod města Vsetína případovou studií.",
 address="Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o.",
 booktitle="Vodárenská biologie 2019",
 chapter="155546",
 howpublished="print",
 institution="Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o.",
 year="2019",
 month="february",
 pages="14--19",
 publisher="Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o.",
 type="conference paper"
}