Detail publikace

Možnosti stanovení ztrát vody na základě měření minimálních nočních průtoků

NOVÁKOVÁ, J. RUČKA, J. SUCHÁČEK, T. RAJNOCHOVÁ, M.

Originální název

Možnosti stanovení ztrát vody na základě měření minimálních nočních průtoků

Anglický název

Opptions of determination water losses based on minimal night flows measurement

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Příspěvek se zabývá problematikou ztrát vody ve vodárenských systémech. Jedním z technických ukazatelů, který se k vyjádření ztrát vody používá, je minimální noční průtok. Není pochyb o tom, jakým způsobem se noční průtok měří. Ale v případě, že neexistuje možnost měření, nebo je měření nepřesné, je zde další metoda, jak minimální noční průtok stanovit. Příspěvek se zabývá vzájemným porovnání dvou rozdílných přístupů pro stanovení minimálního nočního průtoku. Obě metodiky byly použity pro posouzení minimálního nočního průtoku a ztrát vody v několika měřících okrscích skutečné vodovodní sítě města Vsetín.

Anglický abstrakt

This article is focused on water losses issue in drinking water distribution systems. The minimal night flow (MNF) is one of the technical parameters which can be used to expression of water losses. Measurement of minimal night flow is well known and is not necessery desribe it. But in the case, when measument is not accurate or is difficult to determine, the other opption is avaliable. This paper deals with the comparison of two different approaches for the determination of the minimal night flow. Both methodologies were used to assest of the minimal night flow and water losses in several DMAs (district metered areas) of the real drinking water distribution system of Vsetin.

Klíčová slova

Minimální noční průtok, ztráty vody, únik vody, spotřeba vody, FAVAD

Klíčová slova v angličtině

Minimal night flow, water losses, water leakage, water demand, FAVAD

Autoři

NOVÁKOVÁ, J.; RUČKA, J.; SUCHÁČEK, T.; RAJNOCHOVÁ, M.

Vydáno

31. 1. 2019

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Místo

Brno

ISBN

978-80-86433-71-4

Kniha

JUNIORSTAV 2019

Strany od

395

Strany do

400

Strany počet

6

BibTex

@inproceedings{BUT155413,
  author="Jana {Nováková} and Jan {Ručka} and Tomáš {Sucháček} and Markéta {Rajnochová}",
  title="Možnosti stanovení ztrát vody na základě měření minimálních nočních průtoků",
  booktitle="JUNIORSTAV 2019",
  year="2019",
  pages="395--400",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
  address="Brno",
  isbn="978-80-86433-71-4"
}