Detail publikace

Možnosti stanovení ztrát vody na základě měření minimálních nočních průtoků

NOVÁKOVÁ, J. RUČKA, J. SUCHÁČEK, T. RAJNOCHOVÁ, M.

Originální název

Možnosti stanovení ztrát vody na základě měření minimálních nočních průtoků

Český název

Možnosti stanovení ztrát vody na základě měření minimálních nočních průtoků

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek se zabývá problematikou ztrát vody ve vodárenských systémech. Jedním z technických ukazatelů, který se k vyjádření ztrát vody používá, je minimální noční průtok. Není pochyb o tom, jakým způsobem se noční průtok měří. Ale v případě, že neexistuje možnost měření, nebo je měření nepřesné, je zde další metoda, jak minimální noční průtok stanovit. Příspěvek se zabývá vzájemným porovnání dvou rozdílných přístupů pro stanovení minimálního nočního průtoku. Obě metodiky byly použity pro posouzení minimálního nočního průtoku a ztrát vody v několika měřících okrscích skutečné vodovodní sítě města Vsetín.

Český abstrakt

Příspěvek se zabývá problematikou ztrát vody ve vodárenských systémech. Jedním z technických ukazatelů, který se k vyjádření ztrát vody používá, je minimální noční průtok. Není pochyb o tom, jakým způsobem se noční průtok měří. Ale v případě, že neexistuje možnost měření, nebo je měření nepřesné, je zde další metoda, jak minimální noční průtok stanovit. Příspěvek se zabývá vzájemným porovnání dvou rozdílných přístupů pro stanovení minimálního nočního průtoku. Obě metodiky byly použity pro posouzení minimálního nočního průtoku a ztrát vody v několika měřících okrscích skutečné vodovodní sítě města Vsetín.

Klíčová slova

Minimální noční průtok, ztráty vody, únik vody, spotřeba vody, FAVAD

Vydáno

31.01.2019

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Místo

Brno

ISBN

978-80-86433-71-4

Kniha

JUNIORSTAV 2019

Strany od

395

Strany do

400

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT155413,
 author="Jana {Nováková} and Jan {Ručka} and Tomáš {Sucháček} and Markéta {Rajnochová}",
 title="Možnosti stanovení ztrát vody na základě měření minimálních nočních průtoků",
 annote="Příspěvek se zabývá problematikou ztrát vody ve vodárenských systémech. Jedním z technických ukazatelů, který se k vyjádření ztrát vody používá, je minimální noční průtok. Není pochyb o tom, jakým způsobem se noční průtok měří. Ale v případě, že neexistuje možnost měření, nebo je měření nepřesné, je zde další metoda, jak minimální noční průtok stanovit. Příspěvek se zabývá vzájemným porovnání dvou rozdílných přístupů pro stanovení minimálního nočního průtoku. Obě metodiky byly použity pro posouzení minimálního nočního průtoku a ztrát vody v několika měřících okrscích skutečné vodovodní sítě města Vsetín.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 booktitle="JUNIORSTAV 2019",
 chapter="155413",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 year="2019",
 month="january",
 pages="395--400",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 type="conference paper"
}