Detail publikace

Teplota jako významný ukazatel jakosti vody ve vodovodní síti

NOVÁKOVÁ, J. RUČKA, J.

Originální název

Teplota jako významný ukazatel jakosti vody ve vodovodní síti

Český název

Teplota jako významný ukazatel jakosti vody ve vodovodní síti

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Teplota je fyzikální parametr, který je součástí každého rozboru pitné vody, který se provádí v rámci programu kontroly jakosti pitné vody ve vodovodu podle požadavků vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 252/2004 Sb. v aktuálním znění. Příspěvek je zaměřen na význam teploty jakožto fyzikálního parametru jakosti pitné vody. Sumarizuje potencionální rizika a nežádoucí stavy, které mohou nastat při překročení doporučeného limitního intervalu teploty vody v distribuční síti a uvádí přehled míst a situací, při kterých může dojít k nežádoucímu ovlivnění teploty vody v síti.

Český abstrakt

Teplota je fyzikální parametr, který je součástí každého rozboru pitné vody, který se provádí v rámci programu kontroly jakosti pitné vody ve vodovodu podle požadavků vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 252/2004 Sb. v aktuálním znění. Příspěvek je zaměřen na význam teploty jakožto fyzikálního parametru jakosti pitné vody. Sumarizuje potencionální rizika a nežádoucí stavy, které mohou nastat při překročení doporučeného limitního intervalu teploty vody v distribuční síti a uvádí přehled míst a situací, při kterých může dojít k nežádoucímu ovlivnění teploty vody v síti.

Klíčová slova

Teplota vody, jakost vody, pitná voda, zásobování pitnou vodou

Vydáno

23.01.2020

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Místo

Brno

ISBN

978-80-86433-73-8

Kniha

JUNIORSTAV 2020

Číslo vydání

1.

Strany od

539

Strany do

544

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT161784,
 author="Jana {Nováková} and Jan {Ručka}",
 title="Teplota jako významný ukazatel jakosti vody ve vodovodní síti",
 annote="Teplota je fyzikální parametr, který je součástí každého rozboru pitné vody, který se provádí v rámci programu
kontroly jakosti pitné vody ve vodovodu podle požadavků vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky
č. 252/2004 Sb. v aktuálním znění. Příspěvek je zaměřen na význam teploty jakožto fyzikálního parametru jakosti pitné vody. Sumarizuje potencionální rizika a nežádoucí stavy, které mohou nastat při překročení doporučeného limitního intervalu teploty vody v distribuční síti a uvádí přehled míst a situací, při kterých může dojít k nežádoucímu ovlivnění teploty vody v síti.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 booktitle="JUNIORSTAV 2020",
 chapter="161784",
 howpublished="online",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 year="2020",
 month="january",
 pages="539--544",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 type="conference paper"
}