Detail projektu

Modelování vybraných ukazatelů jakosti pitné vody

Období řešení: 01.01.2018 — 31.12.2018

O projektu

Podstatou juniorksého projektu je sestavení simulačního modelu poklesu volného chloru a jeho kalibrace. Kalibrace spočívá v hledání konstanty poklesu volného chloru během distribuce. Konstanta ,,k" se skládá ze dvou dílčích komponent, a to z konstanty poklesu chloru v proudu vody ,,kb" a konstanty poklesu volného chloru podel stěn potrubí ,,kw". Cílem juniorského projektu je uskutečnění měrné kampaně, během které budou získána data pro sestavení a nakalibrování simulačního modelu poklesu koncentrace volného chloru během distribuce pitné vody.

Označení

FAST-J-18-5558

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Rajnochová Markéta, Ing. - hlavní řešitel
Kolková Hana, Ing. - spoluřešitel
Tuhovčák Ladislav, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav vodního hospodářství obcí
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2018)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2018-01-01 - 2019-12-31)

Výsledky

KOLKOVÁ, H.; RAJNOCHOVÁ, M. Stanovení rychlostní konstanty rozpadu volného chloru v proudu vody distribuční sítě. VODOHOSPODARSKY SPRAVODAJCA, 2019, č. 9-10, s. 24-28. ISSN: 0322-886X.
Detail