Detail projektu

Bilance zahraničních exkurzí Řecko v rámci výukového procesu - aktualizace 2017

Období řešení: 01.05.2017 — 31.12.2017

O projektu

Základem připraveného projektu je porovnání účinnosti a efektivnosti alternativních výukových a vzdělávacích metod, aplikovaných na základní teoretické předměty výukového programu BSP. V průběhu expedice po památkách starověkého Řecka budou přednášeny a na konkrétních příkladech v terénu prezentovány předměty spojené tématicky s danou problematikou. Především se bude jednat o dějiny architektury, základy architektonické kompozice, památkovou péči a ochranu památek v praxi, ale také základní společensko-historické souvislosti a dějiny evropské civilizace. Po návratu a po zahájení výuky zimniho semestru potom studenti zpracují získané zkušenosti a vědomosti do výstupu v prezentační formě – v podobě výstavních plakátů. Vybrané studentské práce budou poté porovnány s kolekcí výstupů z minulých let. Výsledky budou sloužit k posouzení úspěšnosti a relevantnosti zvolené výukové metody, směřujícímu k inovaci výukových programů a metodiky jednotlivých teoretických předmětů BSP.

Klíčová slova
starověké Řecko, dějiny architektury, rozvojový projekt

Označení

RP_VS/2017/10

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav teorie architektury
- příjemce (26.06.2017 - nezadáno)
Ústav památkové péče
- spolupříjemce (01.05.2017 - 31.12.2017)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT

- plně financující (2017-06-01 - 2017-12-31)

Výsledky

HRUBÝ, J.; BOHÁČ, I. Řecko - základy evropské architektury - bilance zahraničních exkurzí. Řecko - základy evropské architektury - bilance zahraničních exkurzí. Brno: FA VUT v Brně, 2017. ISBN: 978-80-214-5569-6.
Detail