Detail projektu

ZOO Brno - hledání identity

Období řešení: 01.05.2017 — 31.12.2017

O projektu

Zoo dnešní podoby je z pohledu architektonického pestrou mozaikou staveb a prvků prakticky v celé typologické škále. Česká republika patří v tomto ohledu k zemím s bohatou historií a velmi rozvinutou sítí současných zoologických zahrad a parků. Přesto neustále chybí ucelený koncepční pohled na danou problematiku, shrnující zkušenosti dosavadního vývoje a vyúsťující do systematického procesu projektové přípravy. Zamýšlená retrospektivní výstava mapující dvanáct let spolupráce se ZOO Brno má proto poukázat na možnost vyplnit toto prázdné místo v oblasti specializované přípravy odborníků zaměřených do úzkého a velmi specifického sektoru architektonické práce – koncipování muzejních objektů s živou formou expozice.

Klíčová slova
ZOO, architektura, rozvojový projekt

Označení

RP_VS/2017/6

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav památkové péče
- příjemce (26.06.2017 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT

- plně financující (2017-06-01 - 2017-12-31)

Výsledky

BOHÁČ, I.; HRUBÝ, J. ZOO Brno - hledání identity. Brno: FA VUT v Brně, 2017. ISBN: 978-80-214-5570-2.
Detail