Project detail

ZOO Brno - hledání identity

Duration: 01.05.2017 — 31.12.2017

On the project

Zoo dnešní podoby je z pohledu architektonického pestrou mozaikou staveb a prvků prakticky v celé typologické škále. Česká republika patří v tomto ohledu k zemím s bohatou historií a velmi rozvinutou sítí současných zoologických zahrad a parků. Přesto neustále chybí ucelený koncepční pohled na danou problematiku, shrnující zkušenosti dosavadního vývoje a vyúsťující do systematického procesu projektové přípravy. Zamýšlená retrospektivní výstava mapující dvanáct let spolupráce se ZOO Brno má proto poukázat na možnost vyplnit toto prázdné místo v oblasti specializované přípravy odborníků zaměřených do úzkého a velmi specifického sektoru architektonické práce – koncipování muzejních objektů s živou formou expozice.

Keywords
ZOO, architektura, rozvojový projekt

Mark

RP_VS/2017/6

Default language

Czech

People responsible

Bílková Eliška, Ing. arch. - fellow researcher
Kolibačová Alžběta, Ing. arch. - fellow researcher
Boháč Ivo, doc. Ing. arch., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Monument Care
- (2017-06-26 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT

- whole funder (2017-06-01 - 2017-12-31)

Results

BOHÁČ, I.; HRUBÝ, J. ZOO Brno - hledání identity. Brno: FA VUT v Brně, 2017. ISBN: 978-80-214-5570-2.
Detail