Detail projektu

Teorie architektury a památkové péče

Období řešení: 01.05.2017 — 31.12.2017

O projektu

Cílem projektu Teorie architektury a památkové péče je finalizovat a vydat odbornou knihu a tři další samostatné odborné studie k tématu, propojit řešitelovu dosavadní badatelskou práci s vědeckou a pedagogickou aktivitou na Fakultě architektury VUT v Brně a odborným výzkumem a tvůrčí aktivitou studentů fakulty.

Klíčová slova
teorie architektury, památková péče, rozvojové projekty

Označení

RP_VS/2017/1

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta architektury
- odpovědné pracoviště (23.06.2017 - 23.06.2017)
Ústav teorie architektury
- příjemce (01.05.2017 - 31.12.2017)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT

- plně financující (2017-06-01 - 2017-12-31)

Výsledky

HORÁČEK, M. Sjednocená teorie architektury: Forma, jazyk, komplexita. Brno: VUTIUM, 2017. 402 s. ISBN: 978-80-7485-138-4.
Detail

HORÁČEK, M. Architektura a umění na rozhraní Německa, Švýcarska a Rakouska. In Cesta k Bodamskému jezeru 2017. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2017. s. 8-13. ISBN: 978-80-214-5533-7.
Detail

HORÁČEK, M. Výjimečná hodnota díla Josipa Plečnika v kontextu architektury humanismu ve 20. a 21. století. In Cesta za Plečnikem 2017. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2017. s. 40-51. ISBN: 978-80-214-5534-4.
Detail

HORÁČEK, M. Architecture of Brno, 1900–1939, and Mies van der Rohe’s Villa Tugendhat. Sofia: 2017.
Detail

HORÁČEK, M. Historické prostředí a současná architektura: Verze 2017. Zprávy památkové péče, 2018, roč. 77, č. 6, s. 633-642. ISSN: 1210-5538.
Detail

HORÁČEK, M. Protecting Life: The Common Goals of Nature Reserves and Architectural Heritage Sites. Delhi: ICOMOS, 2017. p. 1 (1 s.).
Detail

HORÁČEK, M. Uměleckohistorické syntézy ve službách přítomnosti: Poznámky k novým knihám o architektuře novověku v českých zemích. Zprávy památkové péče, 2017, roč. 77, č. 1, s. 155-164. ISSN: 1210-5538.
Detail