Detail projektu

Výzkum možností praktického využití nového převodu tíhových měření na Bouguerovy anomálie s využitím výškových dat v systému World Height System.

Období řešení: 01.03.2017 — 28.02.2019

O projektu

Na území ČR bylo v minulosti provedeno tíhové mapování, tedy měření tíhového zrychlení a nadmořských výšek v systému Bpv (lokalizace v S-1942). Tyto údaje jsou využitelné zejména při zjišťování surovinových zdrojů. Pro současnou praxi bude velice přínosné původní data přepočítat s využití konstanty potenciálu na geoidu a s lokalizací ve WGS-84. Takto získaná reálnější data pak použít pro testování jejich vypovídajících schopností v oblasti prospekce surovinových zdrojů.

Označení

FAST-S-17-4574

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav geodézie
- interní (01.01.2017 - 31.12.2018)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2018)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2017-01-01 - 2018-12-31)

Výsledky

BUDAY, M.; VATRT, V.; MACHOTKA, R. The numerical evaluation of geoid-quasigeoid separation for the Czech Republic and the Slovak Republic. In Družicova metody v geodezií a katastru. Brno: ECON Publishing s.r.o., 2019. p. 68-72. ISBN: 978-80-86433-72-1.
Detail

BUDAY, M.; VATRT, V.; POSPÍŠIL, L. Computation of the quasigeoid-geoid separation for the territories of the Czech Republic and the Slovak Republic. Copenhagen: 2018. p. 1-2.
Detail

ŠTEPÁNEK P., HUGENTOBLER U., BUDAY M., FILLER V.. Estimation of the Length of Day (LOD) from DORIS observations. ADVANCES IN SPACE RESEARCH, 2018, vol. 62, no. 2, p. 370-382. ISSN: 0273-1177.
Detail

VATRT, V.; MACHOTKA, R.; BUDAY, M. Kronstadt Height Datum on the Territories of the Czech and Slovak Republics and its Connection to a Global Vertical Reference Frame. In Advances and Trends in Geodesy, Cartography and Geoinformatics: Proceedings of the 10th International Scientific and Professional Conference on Geodesy, Cartography and Geoinformatics (GCG 2017). London: Taylor & Francis group, 2018. p. 139-144. ISBN: 978-1-138-58489-1.
Detail

VATRT, V.; MACHOTKA, R.; BUDAY, M. Kronstadt Height Datum connection to GloBal Vertical System - territories of the Czech and Slovak Republics example. In 5th Czech-Polish symposium ACTUAL PROBLEMS OF GEODESY, CARTOGRAPHY AND PHOTOGRAMMETRY. Brno: 2017. p. 1-2. ISBN: 978-80-86433-66-0.
Detail