Detail projektu

Chování vícesložkových geomateriálů při testech trojosé tlakové pevnosti: pilotní experimentální studie v mechanice hornin

Období řešení: 01.03.2017 — 28.02.2018

O projektu

Hlavním účelem této pilotní experimentální studie je studium trojosé tlakové pevnosti vícesložkových geomateriálů složených z párů hostitelská hornina-enkláva, jež byly odebrány v rámci křemenem bohatých (granitoidních) i křemenem chudých (syenitoidních) masivů. Pro účely pilotní studie bude využito moderní testovací zařízení nově instalované (2016) v rámci centra AdMaS.

Označení

FAST-S-17-4624

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav geotechniky
- interní (01.01.2017 - 31.12.2017)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2017)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2017-01-01 - 2018-12-31)

Výsledky

KRMÍČEK, L.; HORÁK, V.; KUBOUŠKOVÁ, S.; PETRUŽÁLEK, M. Behaviour of multicomponent geomaterials: pilot experimental study in rock mechanics. In Procedia Engineering. Procedia Engineering. Amsterdam: Elsevier, 2017. p. 31-35. ISSN: 1877-7058.
Detail