Detail projektu

Optimalizace technologie pro odstraňování dusičnanů ze zemědělských smyvů

Období řešení: 01.03.2017 — 28.02.2018

O projektu

Navrhovaný projekt se zabývá optimalizací technologie denitrifikačních bioreaktorů, které slouží k odstraňování dusičnanů z vod odtékajících ze zemědělských ploch in situ. Obsahem projektu je testování podmínek provozu denitrifikačních bioreaktorů, s cílem zvýšit účinnost denitrifikace a snížit negativní vliv na životní prostředí. Přínosem bude také lepší pochopení procesů probíhajících v denitrifikačních bioreaktorech.

Označení

FAST-J-17-4095

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav chemie
- interní (01.01.2017 - 31.12.2017)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2017)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2017-01-01 - 2018-12-31)

Výsledky

SCHRIMPELOVÁ, K.; MARŠÁLKOVÁ, E.; MALÁ, J.; BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, K. Leachability of denitrifying bioreactor fillings. In SGEM Conference Proceedings. International multidisciplinary geoconference SGEM. Ecology, Economics, Education and Legislation. 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 613-620. ISBN: 978-619-7408-09-6. ISSN: 1314-2704.
Detail

SCHRIMPELOVÁ, K. Použitelnost ekotoxikologických biotestů pro vodné výluhy dřevních materiálů. In JUNIORSTAV 2018 - 20. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí. Brno: ECON publishing, 2018. s. 762-766. ISBN: 978-80-86433-69-1.
Detail

SCHRIMPELOVÁ, K.; MALÁ, J.; BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, K. Suitability of denitrifying woodchip bioreactor outflows for use in irrigation. In MendelNet 2017 - Proceedings of 24th International PhD Students Conference. Brno: Mendel University in Brno, 2017. p. 465-470. ISBN: 978-80-7509-529-9.
Detail

SCHRIMPELOVÁ, K. Odstraňování dusičnanů z drenážních vod in situ. In 6. ročník Konferencie mladých výskumníkov – KOMVY 2017. Bratislava: SPEKTRUM STU, 2017. s. 100-110. ISBN: 978-80-227-4749-3.
Detail