Detail projektu

Centrum pokročilých leteckých technologií

Období řešení: 01.09.2016 — 31.08.2022

O projektu

Centrum pokročilých leteckých technologií se bude zabývat výzkumem simulace degradačních procesů jednotlivých komponent a jejich vlivu na funkčnost motorů a konstrukcí letadel. Součástí bude také experimentální vývoj součástí nového turbovrtulového motoru a jejich kompletaci do funkčního celku ve výkonové kategorii dosahující parametrů, kterými předčí motory současné koncepce, tj. budou hledány nové materiály a nové postupy výroby, montáže a údržby komponent a celků leteckých motorů a konstrukcí.

Označení

OP VVV Juračka CAAT

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Letecký ústav
- spolupříjemce (22.06.2016 - nezadáno)
Vysoké učení technické v Brně
- odpovědné pracoviště (22.06.2016 - 02.09.2019)
České vysoké učení technické v Praze
- příjemce (22.06.2016 - nezadáno)

Zdroje financování

Evropská unie - OP VVV PO1 Excelentní výzkum

- plně financující (2016-06-22 - 2022-09-30)

Výsledky

OHNIŠŤOVÁ, P.; PÍŠKA, M.;. Vliv technologie obrábění na únavové vlastnosti letecké slitiny hliníku. 2017. s. 1-35.
Detail

RUBEŠ, O.; CHALUPA, J.; KŠICA, F.; HADAŠ, Z. Development and experimental validation of self-powered wireless vibration sensor node using vibration energy harvester. MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING, 2021, vol. 160, no. 107890, p. 1-15. ISSN: 0888-3270.
Detail

PÍŠKA, M.; OHNIŠŤOVÁ, P.; DLUHOŠ, J., PETRENEC, M. In-situ study of a crack initiation mechanism in the aluminum alloy 7475-T7351. Darmstadt: 2018.
Detail

ČERVENKA, M. Visual Guide on F and CR Parameters Influence on Differential Evolution Solution Quality. In Engineering Mechanics 2018. Engineering Mechanics .... 2018. p. 234-238. ISBN: 978-80-86246-88-8. ISSN: 1805-8248.
Detail

KOŠTIAL, R.; JANHUBA, L.; HLINKA, J. AIRCRAFT LEADING EDGES MINOR DAMAGES DETECTION BASED ON THERMOGRAPHIC SURVEY OF ELECTRICAL ANTI-ICING SYSTEM. In 13th Research and Education in Aircraft Design Conference. 2018. p. 15-22. ISBN: 978-80-214-5696-9.
Detail

KŠICA, F.; HADAŠ, Z.; HLINKA, J. Application of piezoelectric sensors for structural health monitoring in aerospace. In 2018 5th IEEE International Workshop on Metrology for AeroSpace (MetroAeroSpace) Proceedings. Rome, Italy: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2018. p. 596-601. ISBN: 978-1-5386-2473-9.
Detail

NOVOTNÝ, P.; HRABOVSKÝ, J.; JURAČKA, J.; KLÍMA, J.; HORT, V. Effective thrust bearing model for simulations of transient rotor dynamics. INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES, 2019, vol. 157, no. 2019, p. 374-383. ISSN: 0020-7403.
Detail

TŘETINA, K.; CÄSAR, T. Diagnostic parameters determination of aircraft hydraulic system. In Research and Education in Aircraft Design 2018. 2019. p. 189-196. ISBN: 978-80-214-5696-9.
Detail

ŠPLÍCHAL, M. Ověřování systému indikace výšky podrovnání. In Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom letectve. Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom letectve. Žilina: Žilinská universita v Žilině, EDIS vydavateleské centrum ŽU, 2019. s. 31-34. ISBN: 9788055415499. ISSN: 2644-495X.
Detail

KŠICA, F.; HADAŠ, Z.; HLINKA, J. Integration and test of piezocomposite sensors for structure health monitoring in aerospace. MEASUREMENT, Journal of the International Measurement Confederation (IMEKO), 2019, vol. 147, no. 106861, p. 1-10. ISSN: 0263-2241.
Detail

HADAŠ, Z.; KŠICA, F.; RUBEŠ, O. Piezoceramic patches for energy harvesting and sensing purposes. European Physical Journal-Special Topics, 2019, vol. 228, no. 7, p. 1589-1604. ISSN: 1951-6355.
Detail

ŠPLÍCHAL, M. Bezpečnost pohonných jednotek jednomotorových turbovrtulových letadel. In Nové trendy v civilnom letectve. Žilina: EDIS - vydavatelské centrum Žilinské univerzity v Žilině, 2019. s. 82-85. ISBN: 978-80-554-1579-6.
Detail

HADAŠ, Z.; HLINKA, J.; JANÁK, L.; KŠICA, F.; RUBEŠ, O.; ŠEVEČEK, O.; TOFEL, P. Energy Harvesting Technologies for Structural Health Monitoring of Airplane Components-A Review. SENSORS, 2020, vol. 20, no. 22, p. 1-57. ISSN: 1424-8220.
Detail

ŠPLÍCHAL, M.; CHLEBEK, J. Bene t of New EASA Part M-Light. New Trends in Civil Aviation, PROCEEDINGS OF THE 22ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN CIVIL AVIATION 2020, NOVEMBER 23-24, 2020 PRAGUE, CZECH REPUBLIC. 1. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2020. p. 69-75. ISBN: 978-80-01-06727-7.
Detail

KŠICA, F.; HADAŠ, Z.; RUBEŠ, O. Homogenized model of piezoelectric composite structure for sensing purposes. In Advances in Intelligent Systems and Computing. Warsaw: Springer Verlag, 2019. p. 358-365. ISBN: 9783030299927.
Detail

PÍŠKA, M., OHNIŠŤOVÁ, P., DLUHOŠ, J., PETRENEC, M.: Material Science and Engneering 2018. Darmstadt, Německo (26.09.2018)
Detail