Detail projektu

Ročenka 2015/2016 - nezávislé periodikum Fakulty architektury

Období řešení: 01.05.2016 — 31.12.2016

O projektu

Sborník průběžně dokumentující dění na FA - podpora komunikace fakulty s veřejností Vytvoření digitálního dokumentu, který shromáždí a utřídí události na FA za uplynulý akademický rok a graficky připraví k tisku publikace budující pozitivní obraz fakulty na veřejnosti. Je zvykem, že se všechny vysoké školy o svém dění na akademické půdě dělí s ostatními prostřednictvím rozličných médií. Jako odborná instituce však víme, že teprve tištěné informace nabývají na vážnosti a sbírají patřičné ohlasy. Proto náš tým prohloubí sběr dat a rozšíří okruh zpráv, které v uplynulém roce průběžně umisťoval na fakultní webové stránky. Následný výběr nejdůležitějších událostí na fakultě i mimo bude důkladně zpracován do samostatného příspěvku. Poněvadž jsme škola kladoucí důraz na ateliérovou tvorbu, bude velká část věnována studentským projektů, které sklidily zájem a získaly různá ocenění. Vzorem nám jsou fakultní publikace, které již řadu let vydávají školy architektury u nás, v zahraničí i zámoří. Vytvoření grafického podkladu pro tisk publikace dokumentující dění a úspěchy FA v uplynulém akademickém roce Při setkání se zástupci městské samosprávy či partnerskými univerzitami je naše fakulta odkázána na elektronickou podobu webových stránek, které sice průběžně informují o všem dění na fakultě, ale v řadě případů je příznivější poskytnout ucelenou publikaci, pro níž tímto projektem připravíme grafický podklad připravený k tisku. S blížícím se stoletým výročím nabývá tato potřeba více upozorňovat na předchozí úspěchy, aktuální dění a plány do budoucna, což by mělo být zviditelněno v tištěné podobě, kterou budeme distribuovat při budování pozitivního obrazu fakulty. Vznikne materiál, který po vytištění půjde předávat významným návštěvám fakulty a poslouží také opačně našim zaměstnancům při výjezdech, aby při navazování nových kontaktů mohli partnerům předložit reprezentativní materiály informující o fakultě.

Popis anglicky
Digital document that collects, and organizes events at the FA in the past academic year. Pre-press for print publications of the faculty building up a positive image to the public.

Klíčová slova
sborník, ročenka, architektura, fakulta architektury, VUT v Brně

Klíčová slova anglicky
yearbook, annual, almanach, architecture, Faculty of architecture, BUT

Označení

RP_VS/2016/8

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav teorie architektury
- příjemce (01.05.2016 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT

- plně financující (2016-06-01 - 2016-12-31)