Detail projektu

Urbanistická konference "URBANITY"

Období řešení: 01.05.2016 — 31.12.2016

O projektu

Prioritou projektu je vytvořit platformu pro vzájemnou komunikaci odborníků a pedagogů zabývajících se urbanismem a územním plánováním. Tématem je specifikace priorit co potřebují současná města. Na konferenci budou prezentovány průběžné výsledky urbanistické části specifického výzkumu „Urbanismus na Fakultě architektury VUT v Brně v dobových souvislostech“. Výstavou vybraných studentských prací a přednáškou bude také představen profil a směřování nově vzniklého Ústavu urbanismu na FA VUT v Brně. Výstava je připravována jako putovní, dvojjazyčný text cz/aj nabízí možnost vystavovat v zahraničí.

Popis anglicky
Priority of the project is to create a platform for mutual communication experts and educators concerned with urbanism and urban planning. The theme is a specification of what they need the current priorities of the city. The Conference will be presented the results of the urban part of the specific research "urban design at the Faculty of architecture of the Technical University of Brno in historical contexts". An exhibition of selected student work and the lecture will also be introduced to the profile and the direction of the newly established Institute of urbanism at BUT. Exhibition is being prepared as an itinerant, bilingual text Eng/etc offers the opportunity to exhibit abroad.

Klíčová slova
výuka urbanismu; mezinárodní oborová komunikace; konference; výstava; současné město; ústav urbanismu FA VUT v Brně; specifický výzkum

Klíčová slova anglicky
teaching of urban design; International departmental communications; Conference; an Exhibition; the contemporary city; Institute of urbanism BUT; specific research

Označení

RP_VS/2016/4

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav urbanismu
- příjemce (01.05.2016 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT

- plně financující (2016-06-01 - 2016-12-31)

Výsledky

FRANTIŠÁK, L. Návraty k městskému domu. In URBANITY. Brno: FA VUT v Brně, 2016. s. 40-43. ISBN: 978-80-214-5452-1.
Detail

FRANTIŠÁK, L. Návraty k městskému domu. Brno: 2016.
Detail

FRANTIŠÁK, L.; HAVLIŠ, K. a kol. URBANITY. URBANITY. Brno: FA VUT v Brně, 2016. ISBN: 978-80-214-5452-1.
Detail

Odkaz