Detail projektu

6. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE DOKTORSKÉHO STUDIA A SYMPOZIUM SPECIFICKÉHO VÝZKUMU FA VUT V BRNĚ 2016

Období řešení: 01.05.2016 — 31.12.2016

O projektu

PhD CONFERENCE 2016 bude setkáním studentů doktorského studia z České republiky a ze Slovenska, uspořádaným za účelem vzájemné výměny zkušeností a poznatků mezi výzkumnými pracovišti a mladými výzkumníky. Uskuteční se 11. listopadu 2016 v prostoru auly A310 a posluchárny A118 na Fakultě architektury VUT v Brně. Studenti ve dvou tematických okruzích Architektura a Urbanismus budu v jednom dni prezentovat dosavadní výsledky svého výzkumu se zaměřením na téma svojí disertační práce. Letošní 6. ročník konference navazuje na předchozí ročníky pořádané v letech 2011 a 2014 v Praze, v letech 2012 a 2015 v Bratislavě a v roce 2013 v Brně. Cílem sympozia specifického výzkumu bude seznámit akademickou obec Fakulty architektury s dosavadními výsledky projektů specifického vysokoškolského výzkumu. Prezentace provedou řešitelé projektů.

Popis anglicky
The conference is organized for doctoral students from the Czech Republic and Slovakia in order to exchange experience and knowledge between research institutes and young researchers during the meeting. The conference will be held on 11 November 2016 in the auditorium A310 and the auditorium A118 at the premises of the Faculty of Architecture of the Brno University of Technology (FA BUT). The students will during one day present the results of their research focused on the topic of the doctoral thesis in two thematic areas of architecture and urban design. This year’s 6th annual conference follows up on previous conferences held in Prague in 2011 and 2014, in Bratislava in 2012 and 2015 and in Brno in 2013. The aim of the symposium is to introduce specific research results to the academia of the Faculty of Architecture. Presentations and scientific posters will be carried out by individual researchers of projects.

Klíčová slova
konference, sympozium, doktorské studium, PhD, architektura, urbanismus

Klíčová slova anglicky
conference, symposium, doctoral study, PhD, architecture, urbanism, urban design, urban planning

Označení

RP_VS/2016/2

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta architektury
- spolupříjemce (01.05.2016 - 31.12.2016)
Ústav prostorové tvorby
- spolupříjemce (01.05.2016 - 31.12.2016)
Ústav urbanismu
- spolupříjemce (01.05.2016 - 31.12.2016)
Ústav památkové péče
- příjemce (01.05.2016 - 31.12.2016)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT

- plně financující (2016-06-01 - 2106-12-31)

Výsledky

PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K. 6. mezinárodní konference oboru architektura a urbanismus 2016. 6th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2016. ISBN: 9788021454187.
Detail

LANGER, P.; JURÁK, P.; HALÁMEK, J.; VONDRA, V. First Heart Sound Detection Methods A Comparison of Wavelet Transform and Fourier Analysis in Different Frequency Bands. In Proceedings of the International Conference on Bio-inspired Systems and Signal Processing. 2014. p. 278-283. ISBN: 978-989-758-011-6.
Detail

PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K. Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výročí vzdělávání na škole architektury v Brně. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2016. 94 s. ISBN: 978-80-7204-947-9.
Detail

PALACKÝ, J.; BOHÁČ, I.; KOPÁČIK, G.; KRISTEK, J.; LIČKOVÁ, N.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; NOVÁK, J.; KUBÍNOVÁ, Š.; HORÁKOVÁ, E.; JENČKOVÁ, B.; HAVLIŠ, K.; HRUBÝ, J.; PETŘÍČKOVÁ, M.; VIKTORIN, J.; WITTMANN, M.; VYLETELOVÁ, S.: Sympozium specifického výzkumu 2016. FA VUT v Brně (02.12.2016)
Detail

PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; JENČKOVÁ, B.; HORÁKOVÁ, E.; BOHÁČ, I.; KOPÁČIK, G.; KOZELSKÝ, T.: Výstava konferenčních posterů Sympozia specifického výzkumu 2016. Brno, galerie MINI (11.11.2016)
Detail

PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.: 6. mezinárodní konference oboru architektura a urbanismus 2016. Brno (11.11.2016)
Detail

PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; JENČKOVÁ, B.; BELÁČKOVÁ, K.; HLAVSA, T.; JOJA, M.; NOVÁK, J.; CHROBOCZKOVÁ, A.; KILNAROVÁ, P.; KUBÍNOVÁ, Š.; LIČKOVÁ, N.: Výstava konferenčních posterů 6. mezinárodní konference oboru architektura a urbanismus 2016. Brno, galerie MINI (11.11.2016)
Detail

Odkaz