Detail projektu

Ochrana půdy formou optimalizace prostorových a funkčních parametrů prvků krajinné struktury v pozemkových úpravách

Období řešení: 01.04.2016 — 31.12.2018

Označení

QJ1630422

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav vodního hospodářství krajiny
- příjemce (01.04.2016 - 31.12.2018)

Zdroje financování

Ministerstvo zemědělství ČR - Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“

- plně financující (2016-03-30 - 2018-12-31)

Výsledky

VÁCHALOVÁ, R.; KOLÁŘ, L.; PETERKA, J.; KOPECKÝ, M.; VÁCHAL, J.; ONDR, P.; DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V. Betalainy v červené řepě ve vztahu k hnojení řepy sodíkem. LISTY CUKROVARNICKE A REPARSKE, 2019, roč. 135, č. 1, s. 25-27. ISSN: 1210-3306.
Detail