Detail publikace

Řidičova kontrola situace za vozidlem při jízdě v noci

BELÁK, M. MAXERA, P.

Originální název

Řidičova kontrola situace za vozidlem při jízdě v noci

Český název

Řidičova kontrola situace za vozidlem při jízdě v noci

Autor(ři)

BELÁK, M.; MAXERA, P.

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Článek se věnuje komplexní analýze chování 22 řidičů při objíždění 12 chodců (figurantů) při jízdě v noci. Data pro účely této analýzy byla získána za pomoci eyetrackeru, který umožňuje sledovat směr a změnu směru pohledu řidiče. Dále byla mj. zaznamenávána data pomocí rozhraní vozidla OBD, která umožňují získat přehled např. o sešlápnutí akceleračního pedálu, momentální rychlosti vozidla aj. Cílem provedené analýzy bylo především zjištění celkového času, který řidiči před započetím předmětného manévru ke kontrole situace za vozidlem potřebovali. Dále byly vyhodnocovány jednotlivé složky tohoto času, kterými jsou samotná fixace pohledu řidiče do zrcátka resp. kontrola objektu v zrcátku a čas, který je potřebný k přesunu pohledu řidiče z původně sledovaného objektu do zrcátka a po kontrole situace v zpětném zrcátku zpět na sledování provozu či nového objektu v silničním provozu. Pohledy do zrcátek byly dále hodnoceny a rozděleny do kategorií vzhledem k použitému zpětnému zrcátku (levé, pravé, interiérové), v závislosti na situaci za a před vozidlem a podle dalších jiných podmínek. Pro účely analýzy bylo použito celkem 264 videozáznamů, ve kterých bylo analyzováno celkem 370 pohledů do zrcátek. V závěru článku jsou uvedeny různé zajímavé skutečnosti jako např. různé vzorce chování či specifické znaky jízdního stylu, které byly zjištěny při analýze získaných videozáznamů.

Český abstrakt

Článek se věnuje komplexní analýze chování 22 řidičů při objíždění 12 chodců (figurantů) při jízdě v noci. Data pro účely této analýzy byla získána za pomoci eyetrackeru, který umožňuje sledovat směr a změnu směru pohledu řidiče. Dále byla mj. zaznamenávána data pomocí rozhraní vozidla OBD, která umožňují získat přehled např. o sešlápnutí akceleračního pedálu, momentální rychlosti vozidla aj. Cílem provedené analýzy bylo především zjištění celkového času, který řidiči před započetím předmětného manévru ke kontrole situace za vozidlem potřebovali. Dále byly vyhodnocovány jednotlivé složky tohoto času, kterými jsou samotná fixace pohledu řidiče do zrcátka resp. kontrola objektu v zrcátku a čas, který je potřebný k přesunu pohledu řidiče z původně sledovaného objektu do zrcátka a po kontrole situace v zpětném zrcátku zpět na sledování provozu či nového objektu v silničním provozu. Pohledy do zrcátek byly dále hodnoceny a rozděleny do kategorií vzhledem k použitému zpětnému zrcátku (levé, pravé, interiérové), v závislosti na situaci za a před vozidlem a podle dalších jiných podmínek. Pro účely analýzy bylo použito celkem 264 videozáznamů, ve kterých bylo analyzováno celkem 370 pohledů do zrcátek. V závěru článku jsou uvedeny různé zajímavé skutečnosti jako např. různé vzorce chování či specifické znaky jízdního stylu, které byly zjištěny při analýze získaných videozáznamů.

Klíčová slova

Situace za vozidlem, Eyetracker; Eyetracking; Reakční doba, Zrcátko, Řidič, Chování, OBD.

Nakladatel

ÚSI VUT v Brně

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-5336-4

Kniha

Junior Forensic Science Brno 2016 - sborník příspěvků

Číslo vydání

první

Strany od

10

Strany do

10

Strany počet

7

BibTex

@inproceedings{BUT128560,
 author="Michal {Belák} and Pavel {Maxera}",
 title="Řidičova kontrola situace za vozidlem při jízdě v noci",
 annote="Článek se věnuje komplexní analýze chování 22 řidičů při objíždění 12 chodců (figurantů) při jízdě v noci. Data pro účely této analýzy byla získána za pomoci eyetrackeru, který umožňuje sledovat směr a změnu směru pohledu řidiče. Dále byla mj. zaznamenávána data pomocí rozhraní vozidla OBD, která umožňují získat přehled např. o sešlápnutí akceleračního pedálu, momentální rychlosti vozidla aj.
Cílem provedené analýzy bylo především zjištění celkového času, který řidiči před započetím předmětného manévru ke kontrole situace za vozidlem potřebovali. Dále byly vyhodnocovány jednotlivé složky tohoto času, kterými jsou samotná fixace pohledu řidiče do zrcátka resp. kontrola objektu v zrcátku a čas, který je potřebný k přesunu pohledu řidiče z původně sledovaného objektu do zrcátka a po kontrole situace v zpětném zrcátku zpět na sledování provozu či nového objektu v silničním provozu. Pohledy do zrcátek byly dále hodnoceny a rozděleny do kategorií vzhledem k použitému zpětnému zrcátku (levé, pravé, interiérové), v závislosti na situaci za a před vozidlem a podle dalších jiných podmínek.
 Pro účely analýzy bylo použito celkem 264 videozáznamů, ve kterých bylo analyzováno celkem 370 pohledů do zrcátek. V závěru článku jsou uvedeny různé zajímavé skutečnosti jako např. různé vzorce chování či specifické znaky jízdního stylu, které byly zjištěny při analýze získaných videozáznamů.   
",
 address="ÚSI VUT v Brně",
 booktitle="Junior Forensic Science Brno 2016 - sborník příspěvků",
 chapter="128560",
 howpublished="print",
 institution="ÚSI VUT v Brně",
 year="2016",
 month="april",
 pages="10--10",
 publisher="ÚSI VUT v Brně",
 type="article in a collection out of WoS and Scopus"
}