Detail publikace

Analýza reakční doby řidiče se zaměřením na motorickou odezvu

BUCSUHÁZY, K. SVOZILOVÁ, V. VALLOVÁ, O.

Originální název

Analýza reakční doby řidiče se zaměřením na motorickou odezvu

Český název

Analýza reakční doby řidiče se zaměřením na motorickou odezvu

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Selhání lidského faktoru je nejčastější příčinou dopravních nehod (různé výzkumy definují podíl větší než 90%). Jednou z hlavních charakteristik řidiče a jeho chování je jeho reakční doba. Cílem této práce je analýza reakční doby řidičů se zaměřením na motorickou odezvu během brzdění jako reakce na různé podněty. Pro tento účel bylo navrženo 16 kosterních svalů (12 svalů společných pro pravou a levou polovinu trupu a 4 pro pravou končetinu. V rámci experimentu byl každý řidič vystaven třem různým typům podnětů, které vyžadovaly reakci pomocí dvou typů brzdění. Hlavním přínosem této případové studie je realizace měření v podmínkách reálného provozu.

Český abstrakt

Selhání lidského faktoru je nejčastější příčinou dopravních nehod (různé výzkumy definují podíl větší než 90%). Jednou z hlavních charakteristik řidiče a jeho chování je jeho reakční doba. Cílem této práce je analýza reakční doby řidičů se zaměřením na motorickou odezvu během brzdění jako reakce na různé podněty. Pro tento účel bylo navrženo 16 kosterních svalů (12 svalů společných pro pravou a levou polovinu trupu a 4 pro pravou končetinu. V rámci experimentu byl každý řidič vystaven třem různým typům podnětů, které vyžadovaly reakci pomocí dvou typů brzdění. Hlavním přínosem této případové studie je realizace měření v podmínkách reálného provozu.

Klíčová slova

řidič, chování, reakční doba, svalová odezva

Vydáno

20.04.2017

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-5486-6

Kniha

Conference Proceedings of Junior Forensic Science Brno 2017

Číslo vydání

1

Strany od

7

Strany do

12

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT135412,
  author="Veronika {Svozilová} and Kateřina {Bucsuházy} and Olga {Gruberová}",
  title="Analýza reakční doby řidiče se zaměřením na motorickou odezvu",
  annote="Selhání lidského faktoru je nejčastější příčinou dopravních nehod (různé výzkumy definují podíl větší než 90%). Jednou z hlavních charakteristik řidiče a jeho chování je jeho reakční doba. Cílem této práce je analýza reakční doby řidičů se zaměřením na motorickou odezvu během brzdění jako reakce na různé podněty. Pro tento účel bylo navrženo 16 kosterních svalů (12 svalů společných pro pravou a levou polovinu trupu a 4 pro pravou končetinu. V rámci experimentu byl každý řidič vystaven třem různým typům podnětů, které vyžadovaly reakci pomocí dvou typů brzdění. Hlavním přínosem této případové studie je realizace měření v podmínkách reálného provozu.",
  booktitle="Conference Proceedings of Junior Forensic Science Brno 2017",
  chapter="135412",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2017",
  month="april",
  pages="7--12"
}