Detail projektu

analysis of 3D CT medical image data

Období řešení: 01.01.2015 — 31.12.2019

O projektu

Long-term contracted research and development of specialized algorithms and methods for analysis of medical image data. Project was formulated by Philips Nederland in co-operation with clinical wards of university hospitals in Czech Republic and Italy.

Popis česky
Dlouhodobý smluvní výzkum a vývoj specializovaných algoritmů a metod analýzy medicínských obrazových dat. Projekt byl formulován firmou Philips Nederland ve spolupráci s klinickými pracovišti fakultních nemocnic v České republice a Itálii.

Klíčová slova
image analysis, computed tomography, lesion detection

Klíčová slova česky
analýza obrazů, počítačová tomografie, detekce lézí

Označení

2015 HS 18057003 / 8500

Originální jazyk

angličtina

Řešitelé

Jan Jiří, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel
Chmelík Jiří, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Jakubíček Roman, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Walek Petr, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav biomedicínského inženýrství
- příjemce (01.01.2015 - nezadáno)

Zdroje financování

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- plně financující (2015-01-01 - 2019-12-31)

Výsledky

JAN, J.; NOVOSADOVÁ, M.; DEMEL, J.; OUŘEDNÍČEK, P.; CHMELÍK, J.; JAKUBÍČEK, R. Combined bone lesion analysis in 3D CT data of vertebrae. In IEEE EMBC 2015 Proceedings Milano (It). Proceedings IEEE EMBC. IEEE. NEW YORK: IEEE, 2015. p. 6374-6377. ISBN: 978-1-4244-9270-1. ISSN: 1557-170X.
Detail

JAN, J.; CHMELÍK, J.; JAKUBÍČEK, R.; WALEK, P. Research report 2015 - Analysis of bone lesions in 3D CT human spine data. 2015. p. 1-123.
Detail

CHMELÍK, J.; JAKUBÍČEK, R.; JAN, J.; HARABIŠ, V.; NOHEL, M.; NEMČEKOVÁ, P.; JURČA, J.; NEMČEK, J. Analysis if 3D Medical Image Data - Reasearch report 2022. Brno: 2022. p. 1-18.
Detail

JAN, J.; CHMELÍK, J.; JAKUBÍČEK, R.; WALEK, P.; KODYM, O.; ŠALPLACHTA, J. Analysis of bone lesions in 3D CT human spine data Initial phase of bone mass density project Quality evaluation of reconstructed CT image data. Brno: UBMI FEKT, VUT v Brně, 2017. p. 1-103.
Detail

ČERVINKOVÁ, I.; WALEK, P.; JÍRA, I.; SKOTÁKOVÁ, J.; ŠENKYŘÍK, J.; OUŘEDNÍČEK, P.; JAN, J. Possibilities of Reducing Radiation Dose in Computed Tomography Examinations in Various Age Groups Using an Iterative Model-Based Reconstruction Technique. Pediatrics & Therapeutics, 2016, vol. 6, no. 4, p. 1-7. ISSN: 2161-0665.
Detail