Detail publikace

Analýza doby, kterou řidič potřebuje k vyhodnocení situace za vozidlem

BELÁK, M. MAXERA, P. SEMELA, M. KLEDUS, R. BRADÁČ, A.

Originální název

Analýza doby, kterou řidič potřebuje k vyhodnocení situace za vozidlem

Český název

Analýza doby, kterou řidič potřebuje k vyhodnocení situace za vozidlem

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Při vzniku dopravní nehody resp. pro zabránění jejího vzniku je velmi důležitým faktorem chování řidiče a včasná reakce ŘIDIČE na podněty, které přijímá z okolí. Tento článek je zaměřený především na tuto interakci řidič – okolí za různých podmínek prostředí a následně na interakci řidič – vozidlo. Potřeba znalosti doby, kterou řidič potřebuje na vyhodnocení situace za vozidlem například při odbočování či předjíždění vzniká v oblasti zkoumání a analýzy příčin dopravných nehod. Článek referuje výsledky měření, které bylo realizováno v reálném silničním provozu a zahrnovalo množství specifických jízdních situací. Informace o vizuálním vnímání řidiče byly získávány pomocí zařízení eyetracker. Dále bylA data zaznamenávánA pomocí ROZHRANÍ VOZIDLA OBD, GPS a dalších autonomních kamer ve vozidle. Na základě tohoto souboru dat bylo následně možné vyhodnocovat optickou reakci řidiče na vnější podnět přicházející od objektu za vozidlem.

Český abstrakt

Při vzniku dopravní nehody resp. pro zabránění jejího vzniku je velmi důležitým faktorem chování řidiče a včasná reakce ŘIDIČE na podněty, které přijímá z okolí. Tento článek je zaměřený především na tuto interakci řidič – okolí za různých podmínek prostředí a následně na interakci řidič – vozidlo. Potřeba znalosti doby, kterou řidič potřebuje na vyhodnocení situace za vozidlem například při odbočování či předjíždění vzniká v oblasti zkoumání a analýzy příčin dopravných nehod. Článek referuje výsledky měření, které bylo realizováno v reálném silničním provozu a zahrnovalo množství specifických jízdních situací. Informace o vizuálním vnímání řidiče byly získávány pomocí zařízení eyetracker. Dále bylA data zaznamenávánA pomocí ROZHRANÍ VOZIDLA OBD, GPS a dalších autonomních kamer ve vozidle. Na základě tohoto souboru dat bylo následně možné vyhodnocovat optickou reakci řidiče na vnější podnět přicházející od objektu za vozidlem.

Klíčová slova

Situace za vozidlem, reakční doba, měření, eyetracker, eyetracking

Vydáno

28.01.2016

Místo

Brno

Strany od

35

Strany do

41

Strany počet

7

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT128580,
  author="Michal {Belák} and Pavel {Maxera} and Marek {Semela} and Robert {Kledus} and Albert {Bradáč}",
  title="Analýza doby, kterou řidič potřebuje k vyhodnocení situace za vozidlem",
  annote="Při vzniku dopravní nehody resp. pro zabránění jejího vzniku je velmi důležitým faktorem chování řidiče a včasná reakce ŘIDIČE na podněty, které přijímá z okolí. Tento článek je zaměřený především na tuto interakci řidič – okolí za různých podmínek prostředí a následně na interakci řidič – vozidlo. Potřeba znalosti doby, kterou řidič potřebuje na vyhodnocení situace za vozidlem například při odbočování či předjíždění vzniká v oblasti zkoumání a analýzy příčin dopravných nehod.
Článek referuje výsledky měření, které bylo realizováno v reálném silničním provozu a zahrnovalo množství specifických jízdních situací. Informace o vizuálním vnímání řidiče byly získávány pomocí zařízení eyetracker. Dále bylA data zaznamenávánA pomocí ROZHRANÍ VOZIDLA OBD, GPS a dalších autonomních kamer ve vozidle. Na základě tohoto souboru dat bylo následně možné vyhodnocovat optickou reakci řidiče na vnější podnět přicházející od objektu za vozidlem.",
  booktitle="ExFoS 2016
XXV. mezinárodní vědecká konference Soudního inženýrství
Sborník příspěvků",
  chapter="128580",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2016",
  month="january",
  pages="35--41",
  type="article in a collection out of WoS and Scopus"
}