Detail projektu

Letní škola architektury

Období řešení: 01.06.2015 — 31.12.2015

O projektu

Projekt definoval podmínky pro založení tradice intenzivního kurzu pro studenty architektury a příbuzných oborů, partnerských škol a institucí. Výukové metody prohloubily mezioborovou a mezinárodní spolupráci a to na všech účastnických rovinách. Zadání na podkladu reálné situace lokality bylo řešeno s vizí navazujícího partnerství regionálního významu.

Označení

RP_VS/2015/9

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Kratochvíl Jan, Ing. arch. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav zobrazování
- příjemce (11.02.2016 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT

- plně financující (2015-06-01 - 2015-12-31)