Detail projektu

Digitální databáze strukturálních modelů

Období řešení: 01.06.2015 — 31.12.2015

O projektu

Pedagogické projekty předmětu Základy architektury a bezprostředně navazující Základy architektonického navrhování postihují postupnou přeměnu studenta z prostého konzumenta poznání v přímého účastníka tvorby. Smyslem a cílem projektu je teoreticky seznámit studenta se základními pojmy architektury a architektonického tvůrčího procesu ve vazbách na spolupůsobící obory. Na samém počátku architektonického vzdělávání staví studenti modely světových architektonických děl s cílem proniknout do prostorové a hmotové podstaty stavby. Model je uměleckým přepisem nosné struktury, jejího prostorového uspořádání a výtvarných prostředků, které charakterizují dotčenou etapu vývoje architektury. Teoretická znalost a praktická dovednost ve smyslu zvládnutí dané problematiky pro vlastní architektonickou tvorbu je komplexním vyváženým celkem.

Popis anglicky
The sense and target of project is get to know students with basical therms of architecture in context and connection of collaborate branches. At the biginning of architectural education students build models of world´s architectural models with target get throw into material nature and space of structure. Model is arts transcription of load - bearing construction. Theoretical knowledge and practise skill is complex balancsed unit for architectural design.

Klíčová slova
struktura , architektura, modely, navrhování

Klíčová slova anglicky
structure, models, architecture, design

Označení

RP_VS/2015/5

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav stavitelství
- příjemce (05.01.2016 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT

- plně financující (2015-06-01 - 2015-12-31)

Výsledky

PETŘÍČKOVÁ, M.; DRÁPAL, J. Tradiční strukturální modely a 3D modelování. In 7th Architecture in Perspektive 2015. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 78-80. ISBN: 978-80-248-3802-1.
Detail