Detail projektu

Účelná automatizace zpracování číselných hodnot geopotenciálů na oceánické ploše

Období řešení: 01.01.2015 — 31.12.2015

O projektu

Komplexní zpracování podkladů pro stanovení číselných hodnot geopotenciálu na oceánické ploše využitelných pro korektní stanovení hotnoty geopotenciálu na geoidu. Vývoj softwaru pro práci s geopotenciály určenými v uzlech altimetrického měření. Software bude počítat průměrné hodnoty geopotenciálů na libovolném logicky ohraničeném území světového oceánu; dojde k zohlednění časového faktoru pořízení altimetrických dat.Software dále umožní analyzovat výsledné hodnoty v závislosti na četnosti měření v uzlech a na hloubce oceánského dna.

Označení

FAST-J-15-2816

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Jurčík Josef, Ing. - hlavní řešitel
Kratochvíl Richard, Ing. - spoluřešitel
Vatrt Viliam, prof. Ing., DrSc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav geodézie
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2015 - 31.12.2015)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2015-01-01 - 2016-12-31)

Výsledky

JURČÍK, J.; DOUDOVÁ, L. Program JS ALT vyvinutý pro účelné shlukování altimetrických dat. In Juniorstav 2015: odborná konference doktorského studia. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta stavební, 2015. s. 1-7. ISBN: 9788021450912.
Detail

JURČÍK, J. PROGRAM PRO KOMPLEXNÍ ANALYTICKÉ ZPRACOVÁNÍ ALTIMETRICKÝCH DAT. In Juniorstav 2016, 18. odborná konference doktorského studia. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2016. s. 1-5. ISBN: 9788021453111.
Detail