Detail projektu

Specifické postupy v procesu navrhování objektů generované propojením tématu taktického urbanismu a origamické architektury

Období řešení: 25.04.2014 — 31.12.2014

O projektu

Projekt přináší zejména ověření teoretických odborných znalostí získaných výzkumnou činností doktorandů na konkrétní realizaci funkčního objektu a jeho ověření v reálném prostředí. Dalším stupněm využití výsledků projektu je jejich rozšíření v rámci akademické obce FA formou publikace procesu vývoje, tvorby a využití prototypu objektu. Projekt přispívá k inovaci předmětů PSA a KOV vyučovaných na fakultě zkoumáním možností přepisu papírových origami modelů do tuhého, v designu a architektuře použitelného, materialu ve dvou rovinách. První je metodologie návrhu s důrazem na sled úkonů vedoucích ke geometrickému popsání navrhovaného předmětu. Druhou rovinou je způsob realizace návrhu - technologický postup výroby. Detailní zapis našeho postupu pomůže ve formě studijních materiálů studentům zorientovat se na novém poli origamické architektury. Projekt příspívá k inovaci předmětu URS, který tematicky rozšiřuje o problematiku taktického urbanismu. Tento, dosud v našich podmínkách systematicky nereflektovaný, přístup k řešení urbanistických otázek umožňuje v krátkodobém horizontu přímo ovlivňovat kvalitu prostředí i sociální atmosféru ve městě. Je tak vhodným doplňkem tradičního strategického urbanistického plánování. Základní principy taktických urbanistických nástrojů aplikované v realizaci a využití konkrétního objektu pomohou studentům přiblížit reálný přínos taktického urbanismu.

Popis anglicky
The project brings particular verification of theoretical expertise gained during candidate's research activities realizing specific functional object and its validation in real environment . The next stage of the project is to use the results of their distribution within the academic community through publications describing the process of development, production and use of a prototype object.

Klíčová slova
takticný urbanismus, origami, městské mobiliář

Klíčová slova anglicky
tactical urbanism, origami, street furniture

Prezentace projektu

Označení

IRP 6/2014

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Stříteský Pavel, Ing. arch. - hlavní řešitel
Novák Jakub, Ing. arch. - spoluřešitel

Útvary

Ústav teorie architektury
- příjemce (25.04.2014 - 31.12.2014)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT

- plně financující (2014-04-25 - 2014-12-31)

Výsledky

STŘÍTESKÝ, P.; NOVÁK, J.; PALACKÝ, J. urbanistický kit / přisvoj si město. urbanistický kit / přisvoj si město urban kit / (re)claim the city. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Fakulta architektury, 2015. s. 1-62. ISBN: 978-80-214-5084-4.
Detail

PALACKÝ, J.;NOVÁK, J.;: Skládané struktury. Galerie MINI, Fakulta architektury VUT v Brně, Poříčí 273/5, Brno (08.12.2014)
Detail

Odkaz