Detail projektu

Heterogenní svary a modifikace povrchů progresivních kovových materiálů elektronovým svazkem

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2016

O projektu

Studium struktury a vlastností svarových spojů hliníkových slitin 2024, 6061, titanové slitiny TiAl6V4 a heterogenních svarových spojů slitin Al a Ti připravených elektronovým svazkem (EB) na zařízení EBG15-150K26 firmy pro-beam. EB bude využito i k modifikaci povrchu titanových slitin Ti-Si-Zr,Nb s cílem zlepšit jejich tribologické vlastnosti. V obou případech (svary, modifikace) není vyloučeno studium možností aplikace EB na jiné systémy, případně studium možností vytváření povlaků a to ze s ohledem na realizaci získaných výsledků.

Označení

FSI-S-14-2427

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Foret Rudolf, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel
Havlík Petr, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kouřil Jan, Bc. - spoluřešitel
Matlák Jiří, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

ÚMVI-odbor kovových materiálů
- interní (01.01.2014 - 31.12.2016)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2016)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

Výsledky

HAVLÍK, P.; ŠOHAJ, P.; KOUŘIL, J.; FORET, R.; DLOUHÝ, I. EBW of stainless steels and ODS ferritic steel. Elektrotechnica & Elektronica, 2014, vol. 49, no. 5-6/2014, p. 82-89. ISSN: 0861-4717.
Detail

HAVLÍK, P.; FORET, R. Electron Beam Welding of Ti6Al4V alloy. In 25th Annivesary International Conference on Metallurgy and Materials - Conference proceedings. 1. Ostrava: TANGER, Ltd., 2016. p. 1266-1271. ISBN: 978-80-87294-67-3.
Detail

HAVLÍK, P.; KOUŘIL, J.; FORET, R. INFLUENCE OF SETTINGS OF EBW PARAMETERS ON RESULTING STRUCTURES OF HETEROGENEOUS WELDS. Plzeň: Tanger Ltd., 2014.
Detail

KOUŘIL, J.; DLOUHÝ, I.; VYKLICKÝ, O.; HAVLÍK, P.; MATLÁK, J. Možnosti využití technologie elektronového paprsku pro zpracování vybraných materiálů. In 25. dny tepelného zpracování s mezinárodní účastí. 2014. s. 131-138. ISBN: 978-80-904462-7-4.
Detail

TKACHENKO, S.; KOUŘIL, J.; MATLÁK, J.; ČUPERA, J.; DATSKEVICH, O.; TKACHENKO, I.; GRINKEVYCH, K.; KULAK, L.; FORET, R. Modifikace povrchu Ti-Si slitin pomocí elektronového svazku. In Využití laserů v průmyslu. Plzeň: 2015. s. 150-155.
Detail

MATLÁK, J.; KOUŘIL, M.; DLOUHÝ, I. Electron beam surface heat treatment of selected materials. In MULTI-SCALE DESIGN OF ADVANCED MATERIALS. 2015. p. 145-152. ISBN: 978-80-214-5146-9.
Detail

HAVLÍK, P.; KOUŘIL, J.; FORET, R. Influence of post weld heat treatments on structure of electron beam welds of Ti-6Al-4V alloy. In MULTI-SCALE DESIGN OF ADVANCED MATERIALS CONFERENCE PROCEEDINGS. Velké Bílovice: Brno University of Technology, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, 2015. p. 131-138. ISBN: 978-80-214-5146-9.
Detail

HAVLÍK, P.; KOUŘIL, J.; FORET, R.; DLOUHÝ, I. Vliv procesních parametrů při svařování elektronovým svazkem na výskyt vad. In Využití laseru v průmyslu. Plzeň: 2015. s. 144-149.
Detail

MATLÁK, J.; DOLEŽAL, P.; ZAPLETAL, J.; DLOUHÝ, I. Electron beam surface quenching of X37CrMoV51 tool steel swages. In Chemicko-tepelné zpracování kovových povrchů. 2015. p. 102-110. ISBN: 978-80-904462-8-1.
Detail

MATLÁK, J.; DLOUHÝ, I. Flash electron beam welding of stainless steels 1.4510 and 1.4511. In MULTI-SCALE DESIGN OF ADVANCED MATERIALS CONFERENCE PROCEEDINGS. 2016. p. 44-49. ISBN: 978-80-214-5358-6.
Detail

MATLÁK, J.; ŠIPULA, I.; ŠTRAUS, V.; DLOUHÝ, I. Flash electron beam welding of stainless steels 1.4510 and 1.4511. In Twelfth International Conference on Electron Beam Technologies. Elektrotechnica & Elektronica. 2016. p. 74-78. ISSN: 0861-4717.
Detail

MATLÁK, J.; DOLEŽAL, P.; ZAPLETAL, J.; DLOUHÝ, I. Local electron beam heat treatment of forging dies. In Proceedings European Conferenceon Heat Treatment 2016 and 3rd International Conference on Heat Treatment and Surface Engineering in Automotive Applications. 2016. p. 1-10. ISBN: 978-80-904462-9-8.
Detail

MATĚJÍČEK, J.; VEVERKA, J.; ČÍŽEK, J.; KOUŘIL, J. Electron beam remelting of plasma sprayed alumina coatings. In METAL 2016. Brno: Tanger Ltd., 2016. p. 921-927. ISBN: 978-80-87294-66-6.
Detail

KHUN, N.; LI, Z.; KHOR, K.; ČÍŽEK, J. Higher in-flight particle velocities enhance in vitro tribological behavior of plasma sprayed hydroxyapatite coatings. Tribology International, 2016, vol. 103, no. 1, p. 496-503. ISSN: 0301-679X.
Detail

MATĚJKOVÁ, M.; ČÍŽEK, J.; GEARTNER, F.; KLASSEN,; DLOUHÝ, I. Effect of processing parameters on high-energy ball milling HA/Ti composite powders. In Multi-scale design of advanced materials conference proceedings. 2016. p. 19-24. ISBN: 978-80-214-5358-6.
Detail

MATLÁK, J.; DOLEŽAL, P.; ZAPLETAL, J.; DLOUHÝ, I. Electron beam surface quenching of X37CrMoV51 tool steel swages. Manufacturing TECHNOLOGY, 2016, vol. 16, no. 4, p. 744-749. ISSN: 1213-2489.
Detail

HAVLÍK, P.; KOUŘIL, J.; FORET, R.; DLOUHÝ, I.; ENZINGER, N.; WIEDNIG, CH. Evaluation of Weldability of Titanium Alloy Ti-6Al-4V and Aluminium Alloy 6061 Produced by Electron Beam Welding. Materials Science Forum, 2016, no. 879, p. 714-719. ISSN: 1662-9752.
Detail

MATLÁK, J. Analýza struktury a tvrdosti mezi stopami kalenými elektronovým svazkem. In Materiály v tepelném zpracování. 2014. s. 139-147. ISBN: 978-80-904462-6-7.
Detail