Detail projektu

Proměny města

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2014

O projektu

Současná města mají řadu problémů a specifik, které můžeme posuzovat z různých pohledů. Uplatňuje se především hledisko ekonomického, ekologické, sociální, kulturní, demografické, historické, politické a v neposlední řadě pak hlediska urbanistická.Cílem projektu je ukázat rozličné pohledy studentů doktorského studia FA na proměny měst, jejich problémy i možnosti rozvoje. Každé město je jedinečným živým organismem, který se vyvíjí v čase a prostoru. Není tvořeno podle jednoho plánu ani pouze jedním činitelem.

Označení

FA-J-14-2508

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav navrhování V.
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Fakulta architektury
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2014)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

Výsledky

URBÁŠKOVÁ, H.; VOLNOHRADSKÝ, R.; ZHURAVLYOVA, Y. Proměny města. Architektura. Architektura. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2014. 116 s. ISBN: 978-80-7204-910-3.
Detail

URBÁŠKOVÁ, H.; POSLUŠNÁ, I. Sustainable Development in Architectural Education. Trans Tech Publications, 2014, vol. 12, no. 11, p. 153-157. ISSN: 2234-9901.
Detail

VOLNOHRADSKÝ, R. Rozvoj centra Olomouce na bázi fraktální geometrie. Urbanismus a územní rozvoj, 2014, č. 5/2014, s. 20-26. ISSN: 1212-0855.
Detail

URBÁŠKOVÁ, H.; VOLNOHRADSKÝ, R.; ZHURAVLYOVA, Y. Proměny města Astany. Urbanismus a územní rozvoj, 2016, č. 2/2016, s. 62-67. ISSN: 1212-0855.
Detail

POSLUŠNÁ, I.; URBÁŠKOVÁ, H. Sustainable Development in Architectural Education. Advanced engineering Forum, 2014, vol. 8, no. 12, p. 153-157. ISSN: 2234-991X.
Detail