Detail publikace

Iontové odprašování pasivní vrstvy korozivzdorné oceli pro XPS

CHÁRA, T. TKACZ, J. ZMRZLÝ, M.

Originální název

Iontové odprašování pasivní vrstvy korozivzdorné oceli pro XPS

Anglický název

Ion sputtering of the passive layer of stainless steel for XPS

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Cílem práce je porovnání složení pasivní vrstvy (po pasivaci na vzduchu a po chemické pasivaci) korozivzdorné oceli AISI 304L. Pro Pro měření byla použita X-ray fotoelektronová spektroskopie (XPS) s možností iontového leptání (odprašování). Pomocí DLD Ultra AXIS rentgenového fotoelektronového spektrometru bylo stanoveno prvkové složení pasivních vrstev v závislosti na čase iontového odprašování. Kvalita obou sledovaných pasivních vrstev byla vyhodnocována na základě zaznamenaného obsahu chrómu v kovové a oxidované formě. Měření byla prováděna ve 3 místech (1 - oblast sváru, 2 - tepelně ovlivněná zóna, 3 - oblast základního materiálu). XPS měření ukázala, že lepší pasivní vrstva byla vytvořena na korozivzdorné oceli po chemické pasivaci. Měření pomocí iontového odprašování lze rozdělit do tří fází, kde nejzajímavější je druhá fáze, ve které postupně docházelo k odstranění samotné pasivní vrstvy.

Anglický abstrakt

The aim is to compare the composition of the passive layer (passivation by air and chemical passivation) of stainless steel AISI 304L. X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) with ion etching (sputtering) was used for measurements. With DLD Ultra AXIS X-ray photoelectron spectrometer was determined elementar composition of the passive layers depending on the time of ion sputtering. Quality of passive layers was evaluated by content of chromium in the metallic form and oxide form. Measurements were made in three locations (1 - weld area, 2 - heat-affected zone, 3 - area of the base material). XPS measurements showed that improved passive layer was formed on the stainless steel after the chemical passivation.

Klíčová slova

Korozivzdorná ocel, pasivní vrstva, XPS.

Klíčová slova v angličtině

Stainless steel, passive layer, XPS.

Autoři

CHÁRA, T.; TKACZ, J.; ZMRZLÝ, M.

Rok RIV

2014

Vydáno

17. 6. 2014

ISBN

978-80-01-04822-1

Kniha

Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů

Strany od

206

Strany do

211

Strany počet

6

BibTex

@inproceedings{BUT109005,
  author="Tomáš {Chára} and Jakub {Tkacz} and Martin {Zmrzlý}",
  title="Iontové odprašování pasivní vrstvy korozivzdorné oceli pro XPS",
  booktitle="Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů",
  year="2014",
  pages="206--211",
  isbn="978-80-01-04822-1"
}