Detail projektu

Analýza příčinných faktorů z hlediska tvorby eroze z tání sněhu

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2014

O projektu

Cílem projektu je stanovení míry zvýšení erodovatelnosti půdy v důsledku snížení stability půdních agregátů a smykové pevnosti v závislosti na průběhu chladné periody a počáteční vlhkosti půdy. Dalším cílem bude stanovení erozního smyvu v důsledku tání sněhu. Sledován bude povrchový odtok v období jarního tání sněhu a koncentrace nerozpuštěných látek v něm. K určení jednotlivých rozhodujících příčinných faktorů poslouží data naměřená in situ s pomocí odtokových parcel a meteostanice.

Označení

FAST-J-14-2230

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav vodního hospodářství krajiny
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2014)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

Výsledky

ŽABENSKÁ, A.; DUMBROVSKÝ, M. Changes of Soil Aggregate Stability as a Result of the Effect of Freeze-thaw Cycles. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, vol. 63, no. 4, p. 1211-1218. ISSN: 1211-8516.
Detail