Detail projektu

Zpracování dat z altimetrických družic pro stanovení komponentů pro vývoj globálního výškového systému

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2014

O projektu

Zpracování dat z měření altimetrikých družic za období let 2012-2013. Stanovení aktuálních (ročních) hodnot nulového potenciálu. Porovnání aktuálních hodnot s hodnotami dlouhodobé analýzy vývoje. Stanovení parametrů hladinových elipsoidů různou metodikou (Moritz, Moloděnský) ve všech slapových systémech (mean, tide free, zero). Výpočet normálního potenciálu na hladinových elipsoidech různými způsoby a jejich porovnání. Stanovení komponentů pro vývoj globálního výškového systému.

Označení

FAST-J-14-2361

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Jurčík Josef, Ing. - hlavní řešitel
Doudová Lenka, Ing. - spoluřešitel
Vatrt Viliam, prof. Ing., DrSc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav geodézie
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2014)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

Výsledky

JURČÍK, J.; DOUDOVÁ, L. Program JS ALT vyvinutý pro účelné shlukování altimetrických dat. In Juniorstav 2015: odborná konference doktorského studia. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta stavební, 2015. s. 1-7. ISBN: 9788021450912.
Detail