Detail projektu

Řízení provozu zásobní funkce soustavy nádrží s použitím optimalizačního modelu

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2015

O projektu

Od dob, kdy na vodohospodářských soustavách (VS) bylo prioritou řešení úloh zásobení vodou, uběhly minimálně dvě desetiletí, ve kterých lidská společnost zaznamenala výrazný technický posun. Použití moderní výpočetní techniky umožní vytvořit software, který je možno použít k operativnímu řízení provozu zásobní funkce VS. Vodní nádrže se v současnosti řídí pomocí manipulačních řádů, které vycházejí z dispečerských grafů. Z důvodu probíhajících změn klimatu se problematika zásobování vodou v rámci VS stává opět aktuální.

Označení

FAST-S-14-2454

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Menšík Pavel, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Michalová Lucie, Ing. - spoluřešitel
Šelepa Milan, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav vodního hospodářství krajiny
- interní (01.01.2014 - 31.12.2015)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2015)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

Výsledky

MENŠÍK, P.; STARÝ, M.; MARTON, D. Automatizace řešení zásobní funkce vodohospodářské soustavy. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2015, roč. 57, č. 1, s. 2-5. ISSN: 0322-8916.
Detail

MENŠÍK, P.; MARTON, D.; STARÝ, M. Nový přístup k řízení zásobní funkce nádrže v málo vodném období. In Vodohospodářská konference Vodní nádrže 2015. Brno: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, 2015. s. 9-12. ISBN: 978-80-260-8726-7.
Detail

MENŠÍK, P.; MARTON, D.; STARÝ, M. Using Predictive Model for Strategic Control of Multi-reservoir System Storage Capacity. In SGEM Conference Proceedings. International multidisciplinary geoconference SGEM. Hydrology and Water Resources. 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2015. p. 729-736. ISBN: 978-619-7105-36-0. ISSN: 1314-2704.
Detail

MENŠÍK, P.; STARÝ, M.; MARTON, D. Using Predictive Models of Mean Monthly Flows for Operative Outflows Control from Large Open Reservoirs. In Proceedings ITISE 2014, International work-conference on Time Series. Spain, Granada: Copicentro Granada S.L, 2014. p. 382-395. ISBN: 978-84-15814-97-9.
Detail

MENŠÍK, P.; MARTON, D. Software pro automatizované řešení zásobní funkce vodohospodářské soustavy. In Zborník príspevkov z 13. konferencia mladých vodohospodárov. Bratislava: Slovenský hydrometeorologický ústav, 2014. s. 1-9. ISBN: 978-80-88907-87-9.
Detail

MENŠÍK, P.; STARÝ, M.; MARTON, D. Using Predictive Model of Mean Monthly Flows for Large Open Reservoirs Hydropower Control. In Procedia Engineering. Procedia Engineering. Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 2014. p. 1486-1492. ISSN: 1877-7058.
Detail

SOBEK, M.; MENŠÍK, P. Strategické řízení zásobní funkce fiktivní vodní nádrže. In Zborník príspevkov ze 14. konferencia mladých vodohospodárov. Bratislava: Slovenský hydrometeorologický ústav, 2015. s. 1-11. ISBN: 978-80-88907-89-3.
Detail

MARTON, D.; STARÝ, M.; MENŠÍK, P.; PASEKA, S. Hydrological Reliability Assessment of Water Management Solution of Reservoir Storage Capacity in Conditions of Uncertainty. In Drought: Research and Science-Policy Interfacing. 1. Leiden, Netherlands: CRC Press Taylor & Francis Group, 2015. p. 377-382. ISBN: 978-1-138-02779-4.
Detail

MARTON, D.; STARÝ, M.; MENŠÍK, P.: UNCERESERVOIR; UNCERESERVOIR - Vodohospodářské řešení zásobní funkce nádrže. http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. URL: http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. (software)
Detail

MENŠÍK, P.; STARÝ, M.: HyRes; Operativní řízení hydroenergetické funkce nádrže. http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. URL: http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. (software)
Detail

MENŠÍK, P.; MARTON, D.; STARÝ, M.: Konference vodní nádrže 2013. Brno (25.09.2013)
Detail