Detail publikace

Automatizace řešení zásobní funkce vodohospodářské soustavy

MENŠÍK, P. STARÝ, M. MARTON, D.

Originální název

Automatizace řešení zásobní funkce vodohospodářské soustavy

Český název

Automatizace řešení zásobní funkce vodohospodářské soustavy

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Cílem příspěvku je snaha seznámit odbornou veřejnost s vytvořeným programovým prostředkem SOMVS (Simulační a optimalizační model vodohospodářské soustavy) a s možnostmi jeho použití. Program umožňuje automatizované vodohospodářské řešení zásobní funkce vodohospodářských soustav. Automatizace spočívá v sestavení inicializačních matic, sestavení řídicích rovnic, postupném řešení řídicích rovnic a v sestavení dispečerských grafů. Proces automatizace tak umožňuje uživatelům bez hlubších znalostí řešit úlohy optimálního rozvoje a úlohy optimálního řízení systému zásobení vodou. Pro snadnější ovladatelnost je program vybaven intuitivním grafickým uživatelským rozhraním. Konfigurování vodohospodářské soustavy je provedeno pomocí kódových čísel. Kódová čísla umožňují zadat téměř libovolnou reálnou vodohospodářskou soustavu. Program podle potřeby sestaví simulační nebo optimalizační model vodohospodářské soustavy. Modely je možno použít pro řešení úloh optimálního rozvoje a úloh optimálního řízení systému zásobení vodou. Grafické uživatelské rozhraní umožňuje provést nezbytné úpravy programu uživatelem. V rámci úprav je možno modifikovat způsob řízení odtoku vody z nádrží v simulačním modelu a dále u obou modelů upravit tvar kriteriální funkce. Úprava kriteriální funkce umožňuje použití programu i pro jiné účely, například pro řešení hydroenergetické funkce soustavy nádrží.

Český abstrakt

Cílem příspěvku je snaha seznámit odbornou veřejnost s vytvořeným programovým prostředkem SOMVS (Simulační a optimalizační model vodohospodářské soustavy) a s možnostmi jeho použití. Program umožňuje automatizované vodohospodářské řešení zásobní funkce vodohospodářských soustav. Automatizace spočívá v sestavení inicializačních matic, sestavení řídicích rovnic, postupném řešení řídicích rovnic a v sestavení dispečerských grafů. Proces automatizace tak umožňuje uživatelům bez hlubších znalostí řešit úlohy optimálního rozvoje a úlohy optimálního řízení systému zásobení vodou. Pro snadnější ovladatelnost je program vybaven intuitivním grafickým uživatelským rozhraním. Konfigurování vodohospodářské soustavy je provedeno pomocí kódových čísel. Kódová čísla umožňují zadat téměř libovolnou reálnou vodohospodářskou soustavu. Program podle potřeby sestaví simulační nebo optimalizační model vodohospodářské soustavy. Modely je možno použít pro řešení úloh optimálního rozvoje a úloh optimálního řízení systému zásobení vodou. Grafické uživatelské rozhraní umožňuje provést nezbytné úpravy programu uživatelem. V rámci úprav je možno modifikovat způsob řízení odtoku vody z nádrží v simulačním modelu a dále u obou modelů upravit tvar kriteriální funkce. Úprava kriteriální funkce umožňuje použití programu i pro jiné účely, například pro řešení hydroenergetické funkce soustavy nádrží.

Klíčová slova

strategické řízení; optimalizační model; simulační model; systém zásobení vodou; vodohospodářská soustava

Rok RIV

2015

Vydáno

04.03.2015

Nakladatel

VTEI, VÚV TGM, v.v.i.

Místo

Podbabská 30, 160 00 Praha 6

ISSN

0322-8916

Periodikum

Vodohospodářské technicko-ekonomické informace

Ročník

57

Číslo

1

Stát

CZ

Strany od

2

Strany do

5

Strany počet

4

URL

Dokumenty

BibTex


@article{BUT113208,
 author="Pavel {Menšík} and Miloš {Starý} and Daniel {Marton}",
 title="Automatizace řešení zásobní funkce vodohospodářské soustavy",
 annote="Cílem příspěvku je snaha seznámit odbornou veřejnost s vytvořeným programovým prostředkem SOMVS (Simulační a optimalizační model vodohospodářské soustavy) a s možnostmi jeho použití. Program umožňuje automatizované vodohospodářské řešení zásobní funkce vodohospodářských soustav. Automatizace spočívá v sestavení inicializačních matic, sestavení řídicích rovnic, postupném řešení řídicích rovnic a v sestavení dispečerských grafů. Proces automatizace tak umožňuje uživatelům bez hlubších znalostí řešit úlohy optimálního rozvoje a úlohy optimálního řízení systému zásobení vodou. Pro snadnější ovladatelnost je program vybaven intuitivním grafickým uživatelským rozhraním. Konfigurování vodohospodářské soustavy je provedeno pomocí kódových čísel. Kódová čísla umožňují zadat téměř libovolnou reálnou vodohospodářskou soustavu. Program podle potřeby sestaví simulační nebo optimalizační model vodohospodářské soustavy. Modely je možno použít pro řešení úloh optimálního rozvoje a úloh optimálního řízení systému zásobení vodou. Grafické uživatelské rozhraní umožňuje provést nezbytné úpravy programu uživatelem. V rámci úprav je možno modifikovat způsob řízení odtoku vody z nádrží v simulačním modelu a dále u obou modelů upravit tvar kriteriální funkce. Úprava kriteriální funkce umožňuje použití programu i pro jiné účely, například pro řešení hydroenergetické funkce soustavy nádrží.",
 address="VTEI, VÚV TGM, v.v.i.",
 chapter="113208",
 institution="VTEI, VÚV TGM, v.v.i.",
 number="1",
 volume="57",
 year="2015",
 month="march",
 pages="2--5",
 publisher="VTEI, VÚV TGM, v.v.i.",
 type="journal article - other"
}