Detail publikace

Software pro automatizované řešení zásobní funkce vodohospodářské soustavy

MENŠÍK, P. MARTON, D.

Originální název

Software pro automatizované řešení zásobní funkce vodohospodářské soustavy

Anglický název

Software for automated solution of storage function reservoir system

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Cílem příspěvku je snaha seznámit odbornou veřejnost s vytvořeným programovým prostředkem SOMVS (Simulační a optimalizační model vodohospodářské soustavy) a s jeho možnostmi použití. Program umožňuje automatizované vodohospodářské řešení zásobní funkce vodohospodářských soustav.

Anglický abstrakt

Aim of this paper is an effort give information expert public with created program tool SOMVS (Simulation and Optimization Model of Water Management System) and its application possibilities. The program allows automated solution water supply function of water management systems.

Klíčová slova

operativní řízení; optimalizační model; simulační model; systém zásobení vodou; vodohospodářská soustava

Klíčová slova v angličtině

operative control; optimization model; simulation model; water supply system; water management system

Autoři

MENŠÍK, P.; MARTON, D.

Rok RIV

2014

Vydáno

6. 11. 2014

Nakladatel

Slovenský hydrometeorologický ústav

Místo

Bratislava

ISBN

978-80-88907-87-9

Kniha

Zborník príspevkov z 13. konferencia mladých vodohospodárov

Číslo edice

1

Strany od

1

Strany do

9

Strany počet

9

BibTex

@inproceedings{BUT110255,
  author="Pavel {Menšík} and Daniel {Marton}",
  title="Software pro automatizované řešení zásobní funkce vodohospodářské soustavy",
  booktitle="Zborník príspevkov z 13. konferencia mladých vodohospodárov",
  year="2014",
  number="1",
  pages="1--9",
  publisher="Slovenský hydrometeorologický ústav",
  address="Bratislava",
  isbn="978-80-88907-87-9"
}