Detail publikace

Nový přístup k řízení zásobní funkce nádrže v málo vodném období

MENŠÍK, P. MARTON, D. STARÝ, M.

Originální název

Nový přístup k řízení zásobní funkce nádrže v málo vodném období

Český název

Nový přístup k řízení zásobní funkce nádrže v málo vodném období

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V posledních letech je možno pozorovat častější výskyt hydrologických extrémů, dochází k častějšímu výskytu povodní a k prohlubování období sucha. V extrémně suchých obdobích může být zcela ohrožena zásobní funkce. Jednou z možností, jak předejít nebo úplně zabránit vzniku těchto problémů, je ve změně způsobu manipulace s řízeným odtokem. Provozovatelé vodních nádrží budou nuceni způsob provozování vodních nádrží modernizovat. Již v současné době je možno pozorovat, že pravidla řízení vodních nádrží uvedených v jejich manipulačních řádech začínají narážet na omezení plynoucí z použitého způsobu řízení. Při stávajícím způsobu řízení může dojít ke vzniku poruchy, která v konečném důsledku může způsobit nečekaný výpadek provozu nádrže nebo celého systému nádrží. V příspěvku je popsán inteligentní způsob strategického řízení používající předpovědní model průměrných měsíčních přítoků vody do nádrže. Tento vyšší způsob řízení je pro ukázku aplikován na řízení zásobní funkce vodní nádrže Vír I. Řízení je provedeno v málo vodném období, v průběhu let 1990 a 1992.

Český abstrakt

V posledních letech je možno pozorovat častější výskyt hydrologických extrémů, dochází k častějšímu výskytu povodní a k prohlubování období sucha. V extrémně suchých obdobích může být zcela ohrožena zásobní funkce. Jednou z možností, jak předejít nebo úplně zabránit vzniku těchto problémů, je ve změně způsobu manipulace s řízeným odtokem. Provozovatelé vodních nádrží budou nuceni způsob provozování vodních nádrží modernizovat. Již v současné době je možno pozorovat, že pravidla řízení vodních nádrží uvedených v jejich manipulačních řádech začínají narážet na omezení plynoucí z použitého způsobu řízení. Při stávajícím způsobu řízení může dojít ke vzniku poruchy, která v konečném důsledku může způsobit nečekaný výpadek provozu nádrže nebo celého systému nádrží. V příspěvku je popsán inteligentní způsob strategického řízení používající předpovědní model průměrných měsíčních přítoků vody do nádrže. Tento vyšší způsob řízení je pro ukázku aplikován na řízení zásobní funkce vodní nádrže Vír I. Řízení je provedeno v málo vodném období, v průběhu let 1990 a 1992.

Klíčová slova

VN Vír I; zásobní objem; strategické řízení; předpovědní model; adaptivita

Rok RIV

2015

Vydáno

06.10.2015

Nakladatel

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Místo

Brno

ISBN

978-80-260-8726-7

Kniha

Vodohospodářská konference Vodní nádrže 2015

Číslo vydání

1

Strany od

9

Strany do

12

Strany počet

178

URL

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT117298,
 author="Pavel {Menšík} and Daniel {Marton} and Miloš {Starý}",
 title="Nový přístup k řízení zásobní funkce nádrže v málo vodném období",
 annote="V posledních letech je možno pozorovat častější výskyt hydrologických extrémů, dochází k častějšímu výskytu povodní a k prohlubování období sucha. V extrémně suchých obdobích může být zcela ohrožena zásobní funkce. Jednou z možností, jak předejít nebo úplně zabránit vzniku těchto problémů, je ve změně způsobu manipulace s řízeným odtokem. Provozovatelé vodních nádrží budou nuceni způsob provozování vodních nádrží modernizovat. Již v současné době je možno pozorovat, že pravidla řízení vodních nádrží uvedených v jejich manipulačních řádech začínají narážet na omezení plynoucí z použitého způsobu řízení. Při stávajícím způsobu řízení může dojít ke vzniku poruchy, která v konečném důsledku může způsobit nečekaný výpadek provozu nádrže nebo celého systému nádrží. V příspěvku je popsán inteligentní způsob strategického řízení používající předpovědní model průměrných měsíčních přítoků vody do nádrže. Tento vyšší způsob řízení je pro ukázku aplikován na řízení zásobní funkce vodní nádrže Vír I. Řízení je provedeno v málo vodném období, v průběhu let 1990 a 1992.",
 address="Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno",
 booktitle="Vodohospodářská konference Vodní nádrže 2015",
 chapter="117298",
 howpublished="print",
 institution="Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno",
 year="2015",
 month="october",
 pages="9--12",
 publisher="Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno",
 type="conference paper"
}