Detail projektu

ÚČINEK INTENZITY DEŠTĚ NA VODNÍ EROZI V RÁMCI SVAHU NA POZEMCÍCH S PŮDNÍ KRUSTOU NA POVRCHU

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2014

O projektu

Cílem projektu je studium infiltrace, povrchového odtoku a ztráty půdy během dynamické fáze procesu tvorby půdní krusty, a to při různých intenzitách deště v rámci krajinných poloh svahu k charakterizování možných dynamických změn v půdní erodovatelnosti během procesu zalepení půdy. Infiltrace spolu s povrchovým odtokem budou měřeny pomocí vyvinutého dešťového simulátoru, který umožňuje měnit intenzitu deště.

Označení

FAST-J-14-2295

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav vodního hospodářství krajiny
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2014)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

Výsledky

LARIŠOVÁ, L. Fyzikální vlastnosti půdy experimentální plochy v lokalitě Čejkovice. In Sborník konference JUNIORSTAV 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail

DUMBROVSKÝ, M.; LARIŠOVÁ, L. The influence of different technologies of soil processing on infiltration properties of soil in the cambisols area of the Opava district. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2016, vol. 64, no. 5, p. 1495-1505. ISSN: 1211-8516.
Detail

LARIŠOVÁ, L. Využití přenosného simulátoru deště ve výzkumu půdní krusty. Sborník konference Pedologické dny 2015. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN: 978-80-244-4802-2.
Detail