Detail projektu

Vývoj postupů a pravidel pro proces návrhu, ukládání a ošetřování betonů s omezeným smršťováním a sníženým rizikem vzniku trhlin

Období řešení: 01.01.2013 — 31.12.2016

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

- částečně financující (2013-01-01 - 2015-12-31)

Označení

TA03030010

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav betonových a zděných konstrukcí
- příjemce (01.01.2013 - 31.12.2016)

Výsledky

KRATOCHVÍL, M.; TERZIJSKI, I.; KADLEC, J. Měření autogenního smršťování od okamžiku uložení betonu. In Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2013 www.zkouseniajakost.cz. 2013. s. 81-89. ISBN: 978-80-214-4777-6.
Detail

ZVOLÁNEK, L. Vybrané problémy mezních stavů použitelnosti betonu. In Sborník anotací Juniorstav 2014. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. s. 147-147. ISBN: 978-80-214-4851-3.
Detail

TERZIJSKI, I.; KADLEC, J.; KRATOCHVÍL, M.; ZVOLÁNEK, L. Smršťování betonu - vědecky, nebo prakticky použitelně?. In 12. konference Technologie betonu 2014. Jihlava: Česká betonářská společnost ČSSI, 2014. s. 54-59. ISBN: 978-80-903806-4-6.
Detail

ZVOLÁNEK, L.; NAVRÁTIL, J. The Analysis of Joint Design of Composite Concrete Sections According to EN 1992-1-1. In Young Scientist 2014. 1. Herľany: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2014. p. 1-5. ISBN: 978-80-553-1668-0.
Detail

NAVRÁTIL, J.; ZVOLÁNEK, L. Shear at the Interface between Composite Parts of Prestressed Concrete Section. In Advanced Engineering and Technology. Applied Mechanics and Materials. softcover, 2-part-set. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 763-768. ISBN: 978-3-03835-442-0. ISSN: 1660-9336.
Detail

NAVRÁTIL, J.; ZVOLÁNEK, L.; MICHALČÍK, L. Smyk ve spáře mezi spřaženými částmi betonového průřezu. In 21. Betonářské dny 2014, Sborník příspěvků konference. Hradec Králové: Česká betonářská společnost ČSSI, 2014. s. 1-6. ISBN: 978-80-903806-7-7.
Detail

NAVRÁTIL, J.; ZVOLÁNEK, L. Eurocode design of composite concrete beams. In 10th CCC Congress Liberec 2014. First edition. Liberec: Czech concrete society, 2014. p. 1-6. ISBN: 978-80-903806-6-0.
Detail

ZVOLÁNEK, L. Počátek a vývoj tuhé struktury betonu. In Sborník abstraktů konference Juniorstav 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2015. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail

ZVOLÁNEK, L.; KRATOCHVÍL, M.; KADLEC, J.; TERZIJSKI, I. Identification of the Concrete Internal Structure from the Beginning of Its Setting. In YOUNG SCIENTIST 2015. First edition. Jasná: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2015. p. 1-7. ISBN: 978-80-553-1988-9.
Detail

ZVOLÁNEK, L.; TERZIJSKI, I.; KRATOCHVÍL, M.; KADLEC, J. Experimentální stanovení napětí v betonu způsobeného objemovými změnami a zohlednění vlivu okolního prostředí. In 13. konference TECHNOLOGIE BETONU 2015. Jihlava: Česká betonářská společnost ČSSI, 2015. s. 1-8. ISBN: 978-80-903806-8-4.
Detail

ZVOLÁNEK, L.; TERZIJSKI, I. Odolnost betonu proti praskání způsobené smršťováním. In 22. Betonářské dny 2015. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2015. s. 1-7. ISBN: 978-80-906097-0-9.
Detail

ZVOLÁNEK, L.; TERZIJSKI, I. Concrete Resistance to Cracking due to Shrinkage. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publication, 2016. p. 96-101. ISBN: 978-3-03835-675-2. ISSN: 1662-9779.
Detail

ZVOLÁNEK, L.; TERZIJSKI, I.; KRATOCHVÍL, M.; KADLEC, J. Experimental Investigation of Residual Stress in the Concrete Caused by Volume Changes with Consideration of Environment Effect. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publication, 2015. p. 102-107. ISBN: 978-3-0383-5675-2. ISSN: 1012-0394.
Detail

ZVOLÁNEK, L.; KRATOCHVÍL, M.; TERZIJSKI, I.; KADLEC, J. Experimental Evaluation of Residual Stresses in the Concrete. In Advanced Engineering Technology II. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publication, 2016. p. 433-438. ISBN: 978-3-03835-680-6. ISSN: 1660-9336.
Detail

ZVOLÁNEK, L. Predikce vzniku smršťovací trhliny v mikro-betonu. In Juniorstav 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

TERZIJSKI, I.; ZVOLÁNEK, L.; KADLEC, J.; ZVĚŘINA, V.; Ing. Vladimír Fišer, Mlýnská 68, 602 00 Brno (75 %) Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 60190 Brno (25 %): Beton s kompenzovaným smrštěním a omezeným vznikem trhlin. 32492, užitný vzor. (2016)
Detail