Detail projektu

NETME Working - inovace a transfer pro strojní praxi

Období řešení: 09.02.2012 — 31.01.2014

O projektu

Projekt vytváří strukturu zaměřenou na řízení vztahů a intenzifikaci spolupráce odborných výzkumných týmů VUT v Brně zapojených do projektu regionálního VaV centra NETME s dalšími subjekty z řad vzdělávacích a VaV institucí a se subjekty ze soukromého sektoru, které jsou přímo orientované na využití poznatků z oblasti strojního inženýrství.

Popis anglicky
Project creates a structure aimed at managing relationships and intensification of cooperation specialist research teams BUT involved in the project of regional research centers NETME with other subjects from educational and research institutions and the private sector entities that are directly focused on the use of knowledge mechanical engineering.

Klíčová slova
Strojní inženýrství

Klíčová slova anglicky
Mechanical engineering

Označení

EE2.4.31.0046

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Laboratoř přenosu tepla a proudění
- příjemce (01.02.2013 - 31.01.2014)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

- plně financující (2012-02-09 - 2014-01-31)

Výsledky

GUZEJ, M.; HORSKÝ, J.; GALLOVIČ, D.; ČERNÝ, P. Experimental verifications and numerical thermal simulations of automobile lamps. 22nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY. Ljubljana, Slovenia: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, Lepi pot 11, Ljubljana, Slovenija, 2014. p. 90-90. ISBN: 978-961-92518-7-4.
Detail

Odkaz