Project detail

NETME Working - inovace a transfer pro strojní praxi

Duration: 09.02.2012 — 31.01.2014

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

- whole funder (2012-02-09 - 2014-01-31)

On the project

Projekt vytváří strukturu zaměřenou na řízení vztahů a intenzifikaci spolupráce odborných výzkumných týmů VUT v Brně zapojených do projektu regionálního VaV centra NETME s dalšími subjekty z řad vzdělávacích a VaV institucí a se subjekty ze soukromého sektoru, které jsou přímo orientované na využití poznatků z oblasti strojního inženýrství.

Description in English
Project creates a structure aimed at managing relationships and intensification of cooperation specialist research teams BUT involved in the project of regional research centers NETME with other subjects from educational and research institutions and the private sector entities that are directly focused on the use of knowledge mechanical engineering.

Keywords
Strojní inženýrství

Key words in English
Mechanical engineering

Mark

EE2.4.31.0046

Default language

Czech

People responsible

Raudenský Miroslav, prof. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Heat Transfer and Fluid Flow Laboratory
- (2013-02-01 - 2014-01-31)

Results

GUZEJ, M.; HORSKÝ, J.; GALLOVIČ, D.; ČERNÝ, P. Experimental verifications and numerical thermal simulations of automobile lamps. 22nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY. Ljubljana, Slovenia: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, Lepi pot 11, Ljubljana, Slovenija, 2014. p. 90-90. ISBN: 978-961-92518-7-4.
Detail

Link