Detail projektu

Testování přesnosti geopotenciálních modelů a výzkum možnosti jejich zpřesnění

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2012

O projektu

Projekt spočívá v porovnávání testování geopotenciálních modelů pomocí různých metodik a dat, vývoji nových metodik testování geopotenciálních modelů a výzkumu možnosti zpřesňování modelů na základě výsledků testování

Označení

FAST-J-12-22

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Doudová Lenka, Ing. - hlavní řešitel
Vatrt Viliam, prof. Ing., DrSc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav geodézie
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2012-01-01 - 2013-12-31)