Detail projektu

Simulace časového posunu projevu finanční krize v hospodaření stavebních podniků

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2012

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2012-01-01 - 2013-12-31)

O projektu

Cílem projektu je vytvoření obecného algoritmu, díky kterému bude možné modelovat chování různých stavebních podniků v obdobích recese. Při použití dat z českého statistického úřadu bude možné predikovat chování stavebnictví jako jednoho z průmyslových odvětví v jednotlivých zemích a to nejen v Evropské Unii. Zároveň při vytváření tohoto algoritmu vznikne databáze firem s jejich hospodařením za poslední roky a přehled insolventních podniků a podniků v likvidaci v jednotlivých letech.

Označení

FAST-J-12-1767

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Polák Martin, Ing. - hlavní řešitel
Puchýř Bohumil, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav stavební ekonomiky a řízení
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Výsledky

POLÁK, M. ČASOVÝ POUSUN PROJEVU FINANČNÍ KRIZE NA STAVEBNÍ PODNIKY. In Juniorstav 2013. Brno: VUT v Brně, FAST, 2013. s. 1-9. ISBN: 978-80-214-4669-4.
Detail

POLÁK, M. ČASOVÝ POSUN PROJEVU FINANČNÍ KRIZE NA STAVEBNÍ PODNIKU. In Juniorstva2013. Brno: VUT v Brně, 2013. s. 384-389. ISBN: 978-80-214-4669-4.
Detail