Detail projektu

Realita využití finančních derivátů ve stavebnictví

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2012

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2012-01-01 - 2013-12-31)

O projektu

Cílem projektu je zmapování nabídky a možnosti sjednání finančních derivátů v rámci OTC i burzovního trhu v podmínkách České republiky se zaměřením na stavebnictví.

Označení

FAST-J-12-1787

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Daňková Markéta, Ing. - hlavní řešitel
Puchýř Bohumil, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav stavební ekonomiky a řízení
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Výsledky

DAŇKOVÁ, M. REALITA VYUŽITÍ FINANČNÍCH DERIVÁTŮ VE STAVEBNICTVÍ. In Juniorstav 2013. Brno: VUT V Brně, FAST, 2013. s. 1-17. ISBN: 978-80-214-4851-3.
Detail

DAŇKOVÁ, M. FINANCIAL RISK ANALYSIS IN TERMS OF ENSURING OF THE INTERNATIONAL PAYMENTS. In People, Buildings and Environment 2012. Brno: VUT v Brně, FAST, 2012. p. 83-88. ISBN: 978-80-214-4628-1.
Detail