Detail projektu

Programový systém pro plánování a řízení výroby v malém a středně velkém podniku na bázi simulačního modelu

Období řešení: 01.01.1994 — 31.12.1996

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující

Označení

GA101/94/0547

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Simeonov Simeon, doc. Ing., CSc. - hlavní řešitel

Útvary

Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.1994 - 31.12.1996)

Výsledky

SIMEONOV, S. Simulační nástroj pro operativní plánovaní výroby. Proceedings of the Thirty Second International MATADOR Confe. Manchester: Macmillan Press, 1997. s. 181 ( s.)ISBN: 0-333-7165.
Detail