Detail projektu

Rozšíření modelů podobnosti o zahrnutí externích proměnných

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2011

O projektu

V rámci projektu "Střednědobé předpovědi průtoků povrchových toků" byly navrhnuty "modely podobnosti" pro vytváření střednědobých předpovědí a zpracovány do softwaru SPP (Střednědobé předpovědi průtoků). Cílem výzkumu je rozšíření a automatizace zmíněného modelu o možnost zahrnutí externích poměných (průměrná srážka a teplota v povodí nad profilem) a testování jak mohou zlepšit výslednou předpověď. V kladném případě bude rozšířen software SPP o možnost zahrnutí externích proměnných.

Označení

FAST-J-11-41

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Sázel Jiří, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Ježík Pavel, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Starý Miloš, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav vodního hospodářství krajiny
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2011-01-01 - 2011-12-31)

Výsledky

SÁZEL, J.; STARÝ, M.: Inflow; Inflow. http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. URL: http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. (software)
Detail