Project detail

Rozšíření modelů podobnosti o zahrnutí externích proměnných

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2011

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2011-01-01 - 2011-12-31)

On the project

V rámci projektu "Střednědobé předpovědi průtoků povrchových toků" byly navrhnuty "modely podobnosti" pro vytváření střednědobých předpovědí a zpracovány do softwaru SPP (Střednědobé předpovědi průtoků). Cílem výzkumu je rozšíření a automatizace zmíněného modelu o možnost zahrnutí externích poměných (průměrná srážka a teplota v povodí nad profilem) a testování jak mohou zlepšit výslednou předpověď. V kladném případě bude rozšířen software SPP o možnost zahrnutí externích proměnných.

Mark

FAST-J-11-41

Default language

Czech

People responsible

Ježík Pavel, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Starý Miloš, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Sázel Jiří, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Landscape Water Management
- (2012-01-01 - 2012-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2012-01-01 - 2012-12-31)

Results

SÁZEL, J.; STARÝ, M.: Inflow; Inflow. http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. URL: http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. (software)
Detail